uil-blauw

Breuken op verschillende manieren oefenen is een veelgebruikte werkvorm bij de rekenlessen. Omdat breuken voor kinderen best een lastige rekentechniek is, kan het oefenen met breuken niet vaak genoeg aangeboden worden.

De werkvorm breuken oefenen is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool Online klas.


Niveau: *
Groep: 6-8
Vakgebieden: rekenen
Wat heb je nodig: computers, internetverbinding
Tijdsduur: Een instructie om online met breuken te oefenen (± 10 minuten)


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

De kinderen oefenen online met breuken.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De kinderen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen. (G2)
uil-blauw

Met de mediatool Online klas kunnen kinderen op verschillende manieren breuken oefenen en zichzelf toetsen. De mediatool is eenvoudig te bedienen.

Computervaardigheden

Leerkracht:

  • de leerkracht beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
  • de leerling kan tekst typen.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

  • Online klas kan gebruikt worden om werkvormen uit de rekenlessen te vervangen.
uil-blauw

Externe links

Op www.onlineklas.nl kun je kiezen voor de oude website of de nieuwe. Op de oude website staat de mediatool breuken oefenen, maar er staan ook andere oefeningen met rekenen, taal en topografie. Al deze oefeningen zijn vrij toegankelijk. De nieuwe website is een educatief platform. Op dit platform staan modules en apps die geschikt zijn voor het onderwijs. Om hiervan gebruik te maken, moet de school een licentie aanschaffen.