uil-blauw

Voor het maken van afspraken met jezelf of met anderen kan het handig zijn om een agenda bij te houden. Denk bijvoorbeeld aan het noteren van huiswerk of aan grote opdrachten waarbij leerlingen in groepjes moeten samenwerken en onderling de taken moeten verdelen.
Met behulp van een agenda krijgen leerlingen overzicht van hun taken voor bijvoorbeeld de volgende dag of voor de rest van de week. Wat moet wanneer af zijn? Wat moeten ze leren? Wat moeten ze maken? Wat moeten ze doen?
Er zijn prachtige papieren agenda’s te koop, maar een agenda kun je ook bijhouden met een online agenda. De agenda wordt online opgeslagen en kan via bijvoorbeeld e-mail worden gedeeld met de leerkracht, ouders of andere leerlingen.

Deze werkvorm is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatoolGoogle Agenda‘.


Niveau: *
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Vakgebied: alle vakgebieden
Wat heb je nodig: account, computer, internetverbinding, mailadres(sen) van anderen waarmee je samenwerkt.
Tijdsduur: 5-10 minuten voor een eerste instructie. Daarna bijvoorbeeld 15 minuten voor het maken en delen van een planning en afspraken. Dit kan ook een huiswerkopdracht zijn.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Als instructieopdracht: geschikt om een voorbeeld van een agenda met verschillende afspraken te presenteren.
Als verwerkingsopdracht: geschikt om huiswerk te noteren, om privéafspraken op te schrijven (denk aan sport, muziekles, tandarts of orthodontist), om deeltaken te noteren bij een omvangrijkere samenwerkopdracht.

Werken aan mediacomptetenties

Een agenda bijhouden met behulp van een digitale agenda. Resultaten delen via e-mail of sms.

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

 • De leerlingen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen (G2).
 • De leerlingen leren (eigen) informatie te presenteren met behulp van een online programma (G1, C2, S2 ).
 • De leerlingen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (C3, S2).
uil-blauw

Met de mediatool Google Agenda kun je je agenda beheren, (deel)taken van een groot project inplannen en afspraken met anderen maken.
Het programma is gratis, mits je een Google account hebt. Je opent rechtsboven de app ‘Agenda’. Je kiest voor een dag-, week-, maand- of 4 dagen agenda. Vervolgens plan je je afspraken in door op het tijdstip van je keuze te klikken en de taak of afspraak in te vullen. De agenda wordt online opgeslagen en kan worden vergeleken met agenda’s van anderen. Ook kun je een speciale agenda aanmaken voor een project en die samen delen.

Computervaardigheden

Docent:

 • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de docent kan een account aanmaken.

Leerling:

 • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de leerling kan gegevens opslaan en delen.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

 1. Een agenda kun je bij verschillende opdrachten binnen veel vakken inzetten:
 • aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek: afspraken maken als je samenwerkt aan een werkstuk of mondelinge presentatie van een project- of groepsopdracht, deeltaken onderling verdelen, inleverdatum noteren en in stappen de planning ‘terugrekenen’. Denk daarbij aan projecten of groepsopdrachten waarbij iets wordt onderzocht inclusief verslaglegging en presentatie, zoals onderzoek, excursie, enquête, interview, of experiment
 • Nederlands, moderne vreemde talen: afspraken maken voor (de presentatie van) een boekverslag, een recensie, een debat, een gesprek
 • muziek, tekenen, beeldende vorming: afspraken maken binnen (groeps)project op het gebied van een van de expressievakken
 1. Leerlingen kunnen hun huiswerk in de digitale agenda zetten.
 2. Tijdens de introductieperiode kan worden geoefend met de digitale agenda.
uil-blauw

Externe links

In Word of Excel kun je ook een planning maken en bijhouden en delen via programma’s als Dropbox of Google Docs.