uil-blauw

In veel vakgebieden past de werkvorm audio opnemen. Afhankelijk van de opdracht, maken de leerlingen een audio-opname en delen deze met de rest van de groep. Audio opnemen kan een vorm van presenteren zijn.

Deze werkvorm is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool ‘Soundcloud’.


Niveau: *
Leerjaar: alle
Vakgebieden: alle
Wat heb je nodig: account, computer, internetverbinding, mailadres(sen) van anderen waarmee je je Soundcloud wilt delen.
Tijdsduur: 10 minuten voor een eerste instructie. Daarna bijvoorbeeld 45 minuten voor het maken van een audio-opname. Het is handig als leerlingen benodigde teksten e.d. in een script uitschrijven op papier of in een bestand in Word zetten.

Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Het verwerken van kennis en ervaringen in een heldere en duidelijke volgorde. Het online werken aan een presentatie. Bewustwording van online werken en keuzes maken die passen bij een openbare presentatie. Het delen van een presentatie op verschillende manieren.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

 • De leerlingen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen (G2).
 • De leerlingen leren (eigen) informatie te presenteren met behulp van een online programma (G1, C2, S2).
 • De leerlingen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (C3).
uil-blauw

De mediatool Soundcloud is een online netwerk van muzikanten. Ze delen daar muziek van zichzelf en van anderen. Op Soundcloud vind je ook andere mediabestanden, zoals interviews, audiobloes en omgevingsgeluiden. Met Soundcloud kunnen leerlingen zelf een audio-opname maken.

Computervaardigheden

Docent:

 • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de docent kan één of meerdere accounts aanmaken.

Leerling:

 • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de leerling kan gegevens delen.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

 1. Een audio-opname kun je op verschillende manieren bij diverse vakken inzetten:
 • moderne vreemde talen: een tekst opnemen of een gesprek voeren in een andere taal
 • Nederlands: een (deel van een) boek voorlezen en opnemen als audiobestand, met bijpassende geluiden (als in een hoorspel)
 • beeldende vakken: Bij verbeelding past niet alleen een visuele uiting, maar ook auditief materiaal. Waarom geen opdracht waarbij leerlingen hun creative uiting ondersteunen met audio?
 • maatschappijleer: een interview met een specialist of een onderzoek met publiek (vragen aan publiek op straat).
 1. Een audiobestand opnemen kan ook dienen als (live) verslag van een gebeurtenis.
 2. Je kunt uitleg over bepaalde stof ook zelf opnemen. Maak er een podcast van die leerlingen thuis kunnen luisteren. Zo kun je dit soort bestanden ook inzetten voor Flipping the classroom.
uil-blauw

Externe links