Al het materiaal op deze website is eigendom van het projectteam van Ontdekmedia. Je kunt het materiaal gebruiken onder de volgende gebruikslicentie van Creative Commons:

Creative Commons-Licentie
Ontdekmedia van Ontdekmedia is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Voor trainers en mediacoaches

Wil je als mediacoach of trainer materiaal van deze website (zoals handleidingen, powerpoints, leerlijnen) gebruiken in je eigen (betaalde) trainingen, neem dan een trainerslicentie bij Ontdekmedia.