uil-blauw

Brainstormen is een krachtige werkvorm om ideeën van leerlingen te verzamelen rondom een vraag, opdracht of probleem. Deze werkvorm kun je inzetten om voorkennis te activeren als startpunt voor een thematisch project of om deelonderwerpen en ideeën te verzamelen voor een onderzoek, ontwerp, werkstuk, presentatie of spreekbeurt. Een brainstorm stimuleert het creatief denken.

Deze werkvorm is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatoolPadlet‘.


Niveau: *
Leerjaar: onder-en bovenbouw
Gebruik: gratis
Taal: Engels
Wat heb je nodig: Computers (en/of mobiele devices / digibord)
Tijdsduur: ongeveer 10 minuten voor de brainstorm en 10 minuten voor het clusteren, aanvullen en beoordelen van ideeën.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Associëren, creatief denken, lezen/ kijken/ luisteren, groeperen.

Werken aan mediacompetenties

Informatie van internet zoeken, selecteren en bewaren. (Eigen) informatie en bronnen presenteren m.b.v. een (nieuw te bedienen) online programma. Resultaten delen via sociale media.

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De leerlingen leren informatie op internet te zoeken, selecteren en bewaren (C1, G2).
  • De leerlingen leren leren (eigen) informatie en bronnen te presenteren m.b.v. een online programma (G1, C2, S2 ).
  • De leerlingen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (C3, S2).
uil-blauw

Padlet is een online programma waarmee je gemakkelijk ‘walls’ kunt aanmaken. Dit zijn een soort lege prikborden, waarop je eenvoudig berichten kunt toevoegen (tekst met eventueel plaatjes, filmpjes en linkjes).  Zo kun je ideeën uit een brainstorm verzamelen op één wall.

Vereiste computervaardigheden

Docent:

  • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.
  • de docent kan zo nodig een (groeps)account aanmaken en beheren.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
  • de leerling kan typen, plaatjes en filmpjes zoeken, linkjes kopiëren, bestanden uploaden, zoekwoorden bedenken, zoekmachine gebruiken.
  • de leerling kan een link delen via e-mail of sociale media.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

Brainstormen kun je bij elk vak gebruiken om de voorkennis van leerlingen over een bepaald onderwerp in kaart te brengen. Ook kun je brainstormen over bijvoorbeeld een stelling of een moeilijke opgave. Leerlingen geven input voor verschillende antwoordmogelijkheden. Leerlingen kunnen brainstormen ook gebruiken als aanzet tot een onderzoek of tot het maken van een ontwerp.

uil-blauw

Externe links

Een artikel over de regels van een goede brainstorm: http://feeny.nl/online-brainstormen-met-de-klas/.