uil-blauw

Brieven, samenvattingen, opstellen, werkstukken, verhalen en verslagen: het schrijven van teksten maakt een belangrijk onderdeel uit van het onderwijs. Het verwoorden van gedachten en het verwerken van bronnen in je eigen teksten is een leerzaam proces. Of je dat nu met pen en papier doet of op de computer.

Deze werkvorm collage maken is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatool Collage.nl.


Niveau: alle
Leerjaar: alle
Vakgebieden: alle
Wat heb je nodig: internetverbinding, computers, een account.
Tijdsduur: Een instructie om te werken met Collage.nl (10 minuten), daarna kunnen de leerlingen zelf aan de slag.Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

De leerlingen zoeken en selecteren plaatjes bij een begrip of onderwerp.
De leerlingen leren zich uit te drukken in beeld.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De leerlingen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen (G2).
  • De leerlingen leren (eigen) informatie te presenteren met behulp van een online programma (G1, C2, S2 ).
  • De leerlingen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (C3, S2).
uil-blauw

De mediatool collage maken is een eenvoudige tool om collages te maken. Leerlingen kunnen vooraf verzamelde plaatjes rangschikken op een zelfgekozen achtergrond en hier teksten aan toevoegen.

Computervaardigheden

Docent:

  • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

  1. Een collage kun je gebruiken bij Nederlands of andere moderne vreemde talen. Door plaatjes te zoeken blijven lastige woorden en begrippen beter hangen. Laat bijvoorbeeld een collage maken over woorden die elkaars tegenstelling zijn of begrippen die bij elkaar horen.
  2. Laat een collage maken over een historisch persoon of gebeurtenis, of over een aardrijkskundig onderwerp.
  3. Leerlingen kunnen een collage maken om verslag te doen van een gebeurtenis in of rondom school.
  4. Collage.nl kan gebruikt worden als communicatiemiddel om ouders te laten zien waar de leerlingen mee bezig zijn.
  5. Leerlingen kunnen een collage maken als een portfolio. Een collage kan ook een portfolio zijn van een hele klas, maak bijvoorbeeld een collage van foto’s van kunstwerken van leerlingen tijdens de kunstweek.
uil-blauw

Externe links

Er zijn ook apps om fotocollage’s mee te maken, zoals PicCollage.