uil-blauw

Brieven, samenvattingen, opstellen, werkstukken, verhalen en verslagen: het schrijven van teksten maakt een belangrijk onderdeel uit van het onderwijs. Het verwoorden van gedachten en het verwerken van bronnen in je eigen teksten is een leerzaam proces. Of je dat nu met pen en papier doet of op de computer.

Deze werkvorm collage maken is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatool Collage.nl.


Niveau: *
Groep: 5-8
Vakgebieden: alle vakgebieden
Wat heb je nodig: internetverbinding, computers, een account.
Tijdsduur: Een instructie om te werken met Collage.nl (10 minuten), daarna kunnen de kinderen zelf aan de slag.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

De kinderen zoeken en selecteren plaatjes bij een begrip of onderwerp.
De kinderen leren zich uit te drukken in beeld.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

 • De kinderen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen (G2).
 • De kinderen leren (eigen) informatie te presenteren met behulp van een online programma (G1, C2, S2 ).
 • De kinderen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (C3, S2).
uil-blauw

De website www.collage.nl is een eenvoudige tool om mooie collages te maken. Kinderen kunnen vooraf verzamelde plaatjes mooi rangschikken op een zelfgekozen achtergrond en hier teksten aan toevoegen.

Computervaardigheden

Leerkracht:

 • de leerkracht beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

 • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de leerling kan typen.
 • de leerling kan plaatjes zoeken op internet.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

 1. Een collage kun je gebruiken bij woordenschat. Door plaatjes te zoeken blijven lastige begrippen beter hangen. Maak bijvoorbeeld een collage over begrippen die elkaars tegenstelling zijn of begrippen die bij elkaar horen, zoals een collage van verschillende emoties, seizoenen, etc.
 2. Laat kinderen een collage maken over een historisch persoon of gebeurtenis, of over een aardrijkskundig onderwerp zoals vulkanen.
 3. Kinderen kunnen een collage maken om verslag te doen van het carnaval op school of de jaarlijkse schoolmarkt.
 4. Collage.nl kan worden gebruikt als communicatiemiddel om ouders te laten zien waar de kinderen mee bezig zijn.
 5. Kinderen kunnen een collage maken als een portfolio. Een collage kan ook een portfolio zijn van een hele groep, maak bijvoorbeeld een collage van foto’s van kunstwerken van kinderen tijdens de kunstweek.
uil-blauw

Externe links

Er zijn ook mooie apps om fotocollage’s mee te maken, zoals PicCollage.