2014-12-04 13.40.34

Mediawijsheidscompetentie C2 staat voor Content creëren.

Daarmee bedoelen we het zelf maken van allerlei materiaal: beeld, tekst, geluid. Dat materiaal wordt content (inhoud) genoemd. En heel vaak kun je het eindresultaat online eenvoudig delen met anderen.


Ontdek onze werkvormen en andere lesmaterialen bij de competentie Content creëren.Ontdek de leerlijnsuggesties bij deze competentie.
Klik op de tabbladen voor de juiste groep.


Doelstelling groep 1/2:

Gebruikt eenvoudige toepassingen om eigen content te creëren.

Voorbeeldtaak: Zelf film maken

Kan met een camera één scène opnemen.

1. Foto’s maken (4x per jaar)
Veel kinderen komen in aanraking met apparatuur om foto’s mee te maken. Laat alle kinderen regelmatig ontdekken hoe een camera werkt. Dat kan het beste met eenvoudige (lichte) digitale camera’s.
Geef de kinderen de vrijheid om te experimenteren.

2. De beeldhoek (1x per thema, of 4 tot 6 keer per jaar)
Hang in een hoek van het lokaal foto’s op van de letters, woorden en begrippen (bijv. kleuren) die op dat moment in de klassikale activiteiten centraal staan. Nodig kinderen uit om zelf ook op zoek te gaan naar afbeeldingen van die woorden of begrippen. Laat ze een collage maken van de knipsels.
Als het woorden en begrippen zijn die ook in de klas te vinden zijn, laat kinderen dan zelf foto’s hiervan maken. Maak van die digitale foto’s een collage op het digibord of de website van de school.

3. Plaatje-met-een-praatje (enkele keren per jaar)
Biedt de kinderen (digitaal) foto’s aan en laat ze daar iets bij vertellen. Kies hier samen een korte bij van maximaal 1 minuut en neem de gesproken tekst op bij de foto als praatje bij het plaatje. Deel het resultaat met kinderen, ouders of op de website van de school. Zeer geschikt als afsluiting van een thema, voordat alle verzamelde voorwerpen weer opgeruimd worden.

4. Beeldverhaal stop-motion (incidenteel)
Nodig een groepje kinderen uit om een beeldverhaal te maken. Bijvoorbeeld met spelmateriaal uit de bouwhoek. Laat ze alle voorwerpen steeds een klein stukje verplaatsen om het verhaal te verbeelden, en maak steeds per stapje een foto vanuit hetzelfde standpunt. Door straks alle foto’s snel achter elkaar te monteren in een filmprogramma (Moviemaker of iMovie) ontstaat een filmpje.

Doelstelling groep 3/4:

Gebruikt diverse toepassingen om unieke eigen content te creëren.

Voorbeeldtaak: Zelf film maken

Kan met een camera meerdere scènes opnemen.

1. Woordweb maken (10x per jaar)

De vaardigheid om begrippen te ordenen is een basisvaardigheid waar je in je hele schoolloopbaan wat aan hebt. De kracht zit hem erin dat je zelf die ordening moet maken om ervan te leren. Een woordweb maken of een woordwolk maken is voor kinderen dus een zeer functionele manier van content creëren. Dat kan ook digitaal, en bij elk vak.

2. Poster maken (3x per jaar)

Een poster maken is een werkvorm die vaak als samenvatting van opgedane kennis en inzichten kan worden gemaakt. Met name de verkennende thema’s uit de zaakvakken lenen zich heel goed voor het verzamelen van indrukken en het presenteren daarvan. Laat de kinderen zelf beelden maken of verzamelen. Laat ze die presenteren op een thema-poster.

3. Stripverhaal maken (3x per jaar)

Het maken van een stripverhaal helpt om in scenes te denken. Het kan de opstap vormen voor het maken van een filmpje, maar is ook een eigen mediumtype om content mee te maken. Laat kinderen die het lastig vinden eerst vanuit bestaand beeldmateriaal een verhaal verzinnen. Geef ze daarna de opdracht om ook zelf het beeldmateriaal te maken.

4. Film maken (1x per jaar)

Het maken van een kort filmpje is een enorme creatieve uitdaging voor kinderen. Het bedenken van de scenes, het beeldverhaal, vraagt om een goed inzicht in het vertalen van een verhaal in beelden. Vooral beelddenkers kunnen bij zo’n opdracht tot hun recht komen. Beoordeel goed welke hulp kinderen nodig hebben om de techniek toe te kunnen passen. Laat ze vooral nadenken wat ze willen vertellen aan de kijker en welke beelden ze daarvoor nodig hebben.

Doelstelling groep 5/6:

Edit unieke eigen gemaakte content met inachtneming van gangbare maatschappelijke waarden en normen in voorgeschreven toepassing.

Voorbeeldtaak: zelf film maken

Kan de zelf opgenomen scenes monteren met eenvoudige software.

1. Fotoreportage maken (1x per jaar)

Het zelf verbeelden van een thema door het maken van een fotoverhaal vormt een goede opstap om filmisch te leren denken. Leg de kinderen uit dat het nadrukkelijk gaat om een reeks foto’s die bij elkaar horen en samen een verhaal vertellen. Deze opdracht leent zich uitstekend voor groepswerk. De foto’s zijn te presenteren op veel verschillende manieren zoals een poster, een tijdlijn, of een groepsverslag.

2. Blogartikel maken (4x per jaar)

Maak met de klas een dag- of weekboek in de vorm van een blog. Op die manier leren de kinderen zelf verslaglegging te doen. Ze maken zelf alle content, zowel tekst als beeld. Door de beurt telkens aan een ander kind of tweetal te geven krijgt iedereen op jaarbasis een aantal oefenmomenten. De verslagen in de blogartikelen kunnen ook reacties van lezers uitlokken. Dat is een prima aanleiding om het te hebben over de betekenis van content die je maakt en publiceert.

3. Stripverhaal maken (4x per jaar)

Er zijn veel momenten waarop verzamelde kennis door kinderen weergegeven kan worden in een verhaalvorm. Een stripverhaal maken is zeer geschikt als alternatief voor een tekstverslag. Naarmate de kinderen meer ervaring hiermee hebben, kan er bij de evaluatie meer aandacht worden besteed aan de vormgeving van het verhaal en de boodschap die ze ermee willen vertellen.

4. Film maken (1x per jaar)

Geef de kinderen de opdracht om een film over een bepaald thema te maken. Laat ze eerst de scenes goed doordenken en uitwerken op een storyboard. Daarna kunnen ze met eenvoudige camera’s de scenes opnemen. Tot slot worden de scenes achter elkaar gemonteerd tot een film. Gebruik de eigen filmervaring van de kinderen eventueel ook in combinatie met het beschouwen van andere films en filmische effecten.

Doelstelling groep 7/8:

Gebruikt media om unieke eigen content te delen op diverse platformen. Kiest een geschikt medium bij het verzenden van mediaboodschappen en giet deze in optimale vorm met inachtneming van gangbare maatschappelijke waarden en normen.

Voorbeeldtaak: Zelf film maken

Kan een boodschap meegeven aan de film, en de film plannen, maken en verspreiden.

1. Quiz maken (1x per jaar)

Een uitdagende manier om content te maken is het samenstellen van een quiz. Je wordt gedwongen om heel goed na te denken over de juiste formulering van vragen en over eventueel beeldmateriaal erbij. Het dwingt op een speelse manier om na te denken over de doelgroep waarvoor je content maakt. Bovendien kun je het eindresultaat van de quiz ook echt gebruiken. Zeer geschikt om in groepen te laten maken.

2. Collage of poster maken (4x per jaar)

Het ordenen van informatie tot een zelf vormgegeven medium is een zinvolle oefening voor het actief verwerken van leerstof. Bij veel vakken is de werkvorm poster maken of collage maken in gebruik. De kinderen geven zelf vorm aan hun informatie, maar ook met het doel om deze content voor anderen beschikbaar te maken en te laten zien.

3. Gedicht of rap maken (2x per jaar)

Het schrijven van een gedicht doet een beroep op het maken van creatieve content met in hoofdzaak tekst. Bij het maken van een rap is er naast tekst ook nog aandacht voor muziek/ritme. Beide vormen van content creëren bieden ruimte aan expressie, maar ook voor het uitdragen van een boodschap. Dit soort opdrachten bij deze competentie zijn zeer goed te combineren met een presentatieopdracht voor een ander vak.

4. Film maken (1x per jaar)

In de bovenbouw leren kinderen ook hoe ze een medium als film kunnen inzetten om een boodschap over te brengen. Kies een thema waarvoor de kinderen een film kunnen maken. Spreek vooraf goed af wat het doel van de film moet zijn (voorlichting, werving vrijwilligers, verkopen van producten, fondsenwerving, etc.). Laat de kinderen in groepjes de film helemaal zelf maken in de goede stappen (verhaal uitdenken, storyboard maken, draaiboek opstellen, acteurs werven, filmen, monteren). Deze opdracht kan zich over meer vakgebieden en meer weken uitstrekken.

Doelstelling Voortgezet onderwijs:

Gebruikt media om unieke eigen content te delen op diverse platformen. Kiest een geschikt medium bij het verzenden van mediaboodschappen en giet deze in optimale vorm met inachtneming van gangbare maatschappelijke waarden en normen.

Voorbeeldtaak: Zelf film maken

Kan een boodschap meegeven aan de film, en de film plannen, maken en verspreiden.

1. Instructie/leergesprek:

  • Als docent kun je zelf veel media inzetten als instructiemiddel. Je kunt informatieve fimpjes zoeken, bewerken of maken over een bepaald onderwerp uit de lesstof.
  • Je kunt instructie over onderwerpen die leerlingen lastig vinden opnemen op video (dat is het concept van ‘flipping the classroom’). Kijk ook eens naar populaire Youtube-docenten van verschillende vakgebieden hoe zij dit doen.

2. Verwerking/oefening:

  • Vraag leerlingen als verwerking van een theoretisch onderwerp om daar een kort instructiefilmpje van te maken.
  • Bespreek vooraf en na afloop vragen als: wie is de doelgroep? Wat is het doel? Hoe verpak je de boodschap in tekst/beeld/vormgeving?

3. Presentatie/expressie:

  • Alle mediatools waarmee je content kunt creëren zijn geschikt om in te zetten voor het maken van een presentatie. De inhoud zal dan vooral zakelijk en informatief zijn.
  • Bovendien kan het maken van content (een filmpje, hoorspel, rap, etc.) ook een vorm van expressie zijn. Geef leerlingen de ruimte om die mogelijkheden te verkennen bij de expressievakken of bijv. als een thema in een projectweek.
  • Zorg voor heldere criteria om samen terugkoppeling te kunnen geven: dus let op doelgroep, doel, vormgeving. Maar ook op het leereffect voor de makers: Wat zou je een volgende keer anders doen? Waarom?