Ontdekmedia heeft als doel:

Leerkrachten en docenten inspireren om nieuwe media een geïntegreerde plek in het onderwijs te geven. Alle informatie op deze website is erop gericht om dat doel te ondersteunen met:

  • Praktische tips
  • Beschrijvingen van didactische werkvormen
  • Instructies en gebruiksvoorbeelden van mediatools
  • Verwijzingen naar externe bronnen zoals blogs, websites en materiaal van aanbieders van leermiddelen.

Gebruik van de informatie op deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Ontdekmedia doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de geboden informatie en de doorverwijzingen naar andere informatie (links) volledig en juist is. Ontdekmedia kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die
middels deze website gevonden wordt.
Ontdekmedia en de partnerbedrijven die in Ontdekmedia participeren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.
Het technisch functioneren van de internetverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de internetverbinding. Ontdekmedia en de partnerbedrijven die in Ontdekmedia participeren aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de internetleverancier.

Voor klachten of opmerkingen verzoeken wij u een bericht te sturen via ons contactformulier.