2014-12-04 13.37.41

Mediawijsheidscompetentie S2 staat voor: Doelen realiseren met media.

Wie de media-vaardigheden goed beheerst, kan media ook actief gebruiken om een bepaald doel te bereiken. Media als gereedschap om je ideeën vorm te geven. En media als middel om je eigen boodschap goed uit te dragen. Hier gaat het dus om effectief media te leren inzetten.


Ontdek onze werkvormen en andere lesmaterialen bij de competentie Doelen realiseren met media.Ontdek de leerlijnsuggesties bij deze competentie.
Klik op de tabbladen voor de juiste groep.


Doelstelling groep 1/2:

Voorbeeldtaak: Reclameboodschap maken

Kan opdracht van leerkracht uitvoeren: “maak reclame voor…”.

Project:

Bedenk een evenement dat past in het reguliere contact met ouders. Bijvoorbeeld: een tentoonstelling aan het eind van een thema. Kinderen kunnen hun werkstukjes tentoonstellen in het lokaal. En dan kunnen de ouders worden uitgenodigd. We gaan reclame maken!

1. Een affiche maken

Maak samen met de kinderen een poster waarop de tentoonstelling wordt aangekondigd. Hang de poster op verschillende plekken in de school op. En nodig de ouders uit er naar te kijken als je hun kinderen komen halen of brengen.

2. Kaartjes maken

Bij elk werkstukje moet natuurlijk wel een kaartje liggen wie de maker is. Maak de kaartjes met een tekenprogramma of een tekstverwerker samen met elk kind en print het kaartje daarna uit.

Doelstelling groep 3/4:

Voorbeeldtaak: Reclameboodschap maken.

Kan zelf bepalen waar reclame voor gemaakt wordt, en met welk medium.

1. Fotoverhaal maken

Laat kinderen een serie foto’s maken van de verkeerssituatie rondom de school. Maak met de kinderen een ordening in ‘veilig’ en ‘onveilig’. Bedenk ook samen hoe het brengen en halen van kinderen veiliger kan worden en blijven. Laat de kinderen een bericht voor de schoolwebsite of digitale poster maken waarmee ze aandacht vragen voor de verkeersveiligheid.

* Is dit te moeilijk, maak dan zelf de foto’s en laat de kinderen met de gegeven foto’s het verhaal maken.

2. Gedicht maken

Is er iets heel leuks of misschien wel iets heel verdrietigs gebeurt? Dan wil je iets laten zien van hoe dat voelt. Laat de kinderen gedichten schrijven die iets van dat gevoel uitdrukken. En daarna wil je die natuurlijk delen. De mediatool kan in deze groep het beste gebruikt worden onder leiding van de leerkracht.

3. Poster maken

De aankondiging van een evenement (wedstrijd, talentenjacht, tentoonstelling, quiz, etc.) is een prima werkvorm om deze competentie mee uit te werken. Hierin komen meer vaardigheden aan bod en leren kinderen die toepassen om een doel mee te bereiken: meld je aan, kom kijken, doe mee. Allemaal inspirerende vormen om reclame te leren maken. Een digitale poster kan op de website van de school of de sociale media.

Doelstelling groep 5/6:

Kan digitale en online media gebruiken wanneer dit gevraagd wordt (zoals het invullen van een online vragenlijst).

Voorbeeldtaak: Reclameboodschap maken.

Kan reclame voor verschillende doelgroepen maken.

1. Zal ik mij aanmelden? (project)

Als kinderen op internet actief zijn komen ze aanbiedingen tegen. Plaatsen waar ze iets kunnen aanvragen of bestellen. Vaak kun je iets gratis krijgen als je je gegevens achter laat. Het is belangrijk dat kinderen inzicht hebben in dit proces: je gegevens zijn geld waard. Bekijk samen met de kinderen een paar sites die zij regelmatig bezoeken. Hoe herken je of het over reclame gaat?

Je kunt hier een projectles van maken, of het incidenteel behandelen als er iets is voorgevallen.

2. Een enquête maken (project, of 1x per jaar)

Het is ook mogelijk dat kinderen zelf iets willen weten van anderen. Bijvoorbeeld om meningen te horen over een onderwerp dat zij belangrijk vinden. Misschien willen ze dan zelf een enquete maken en afnemen.

3. Een quiz samenstellen (project, 1x per jaar)

Een leuk onderdeel van een schoolfeest, of een open dag, is een quiz. Hoeveel weet iedereen van de buurt of de woonplaats? Of van een bijzondere persoon of gebouw? Maak de quiz zo dat hij digitaal is in te vullen.

4. Talentenjacht voor rappers (project)

Een rap is vaak bedoeld om aandacht te vragen voor iets wat je graag zou willen veranderen. Een soort protestlied. Laat kinderen eens bedenken wat er anders zou kunnen in hun woonplaats, of in de wereld. Er zijn vast talenten in de groep die daar een mooie rap van maken. Laat de andere kinderen de aankondiging van het optreden verzorgen.

Doelstelling groep 7/8:

Kan onder begeleiding toepassingen gebruiken bij het realiseren van persoonlijke, onderwijsgerelateerde en sociaal-maatschappelijke doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het inzamelen van geld voor een goed doel).

Deelt expertise met anderen om ook hun mediastrategie te optimaliseren. Heeft niet alleen eigen doeleinden voor ogen, maar bevordert ook die van anderen en de community’s waaraan deelgenomen wordt.

Voorbeeldtaak: Reclameboodschap maken.

Kan reclame maken en daadwerkelijk uitzetten in real life.

1. Schatkaart maken (project)

Zelf een spel maken is een echte uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan een spannend verhaal met een heuse speurtocht. Daarvoor kun je kinderen vragen om een schatkaart te maken. Laat ze belangrijke punten markeren op een digitale kaart en daar een speurtocht bij bedenken.

2. Een tijdlijn van een gebeurtenis delen (project)

Als er iets belangrijks gebeurt op de school (een verbouwing, verhuizing) maar ook bij een nare gebeurtenis (een brand, een inbraak) zijn kinderen nieuwsgierig. Het ordenen van de gebeurtenissen en erover praten is zinvol. Maar je kunt er ook iets van maken. Een informatieve ordening die je ook nog kunt delen. Wat gebeurde er na elkaar en hoe zag dat eruit? Met een digitale tijdlijn kun je de verslaggeving ook nog delen. (In geval van een serieus misdrijf, wel even goed afstemmen met de politie.)

3. Promotiefilmpje maken (project, 1x per jaar)

Een activiteit waarvoor reclame gemaakt moet worden leent zich bij uitstek voor het oefenen van deze mediacompetentie. Het maken van een promo, een kort promotiefilmpje, is een geweldige opdracht. Bedenk eerst een goede doelstelling, bijvoorbeeld het publiek uitnodigen voor de sponsorloop, de musical, het schoolvoetbaltoernooi, de zwemkampioenschappen in je woonplaats. Maak er dan een echte wervende reclamespot voor. Neem de scenes op en monteer het tot een filmpje op Youtube.

4. Een verslag van het schoolkamp (project, 1x per jaar)

Het maken van een verslag van een schoolreis, werkweek of schoolkamp is een goed onderwerp om mediacompetenties mee toe te passen. Dat kan via een presentatie, een groepsverslag, blogartikelen, of een film. Help de kinderen bij het vooraf goed bedenken van het verhaal: wat wil je precies gaan vertellen en aan wie. Zo leren ze goed nadenken over de boodschap en de doelgroep.

5. De afscheidskrant (project, groep 8)

De musical kennen we, maar er is nog een mooie mogelijkheid om afscheid te nemen: maak een krant of tijdschrift met de klas waarin je allemaal een verhaal of afbeelding zet over hoe je het vond op school. Dag school!

Doelstelling Voortgezet onderwijs:

Kan onder begeleiding toepassingen gebruiken bij het realiseren van persoonlijke, onderwijsgerelateerde en sociaal-maatschappelijke doelstellingen en kan deze effectief inzetten (zoals bij het inzamelen van geld voor een goed doel).

Deelt expertise met anderen om ook hun mediastrategie te optimaliseren. Heeft niet alleen eigen doeleinden voor ogen, maar bevordert ook die van anderen en de community’s waaraan deelgenomen wordt.

Voorbeeldtaak: Reclameboodschap maken.

Kan reclame maken en daadwerkelijk uitzetten in real life.

1. Instructie/leergesprek:

Besteed aandacht aan de doelstellingen die makers van media hebben. Bespreek hoe je het doel terugziet in de boodschap. Benoem daarbij welke vorm de makers hebben gekozen, maar ook het platform waarop de boodschap wordt gedeeld.

Geef de leerlingen de vaste aandachtspunten mee voor doeltreffende communicatie:

  • Met wie wil je communiceren?
  • Waarover wil je communiceren?
  • Met welk doel wil je dat?
  • In welke vorm en via welk medium kun je dat realiseren?

2. Verwerking/oefening:

  • Laat leerlingen een communicatiedoel voor een bestaande (reclame)boodschap hervertellen op een andere manier of met een ander medium.
  • Geef een opdracht om een overtuigende boodschap voor een eigen doelstelling te formuleren, de doelgroep te kiezen, de vorm te bepalen en het medium te kiezen.

3. Presentatie/expressie:

  • Laat leerlingen een parodie op bestaande reclameboodschappen maken, uitvoeren of presenteren.
  • Vraag de leerlingen zelf een doelstelling te formuleren en daarvoor media in te zetten. Denk aan geld inzamelen voor een goed doel, een sponsoractie, een goed doel in de buurt realiseren, etc.
  • Ga bij de nabespreking ook in op de aandachtspunten. Hoe zijn ze gekozen en uitgevoerd?