Klik op het plusje om het antwoord te lezen (of het minnetje om te sluiten). Heb je een vraag die er niet bij staat? Stel hem gerust via het vragenformulier rechts.

Voor wie is Ontdekmedia bedoeld?

De website Ontdekmedia bevat werkvormen, mediatools en mediacompetenties die voor heel veel leeftijdsgroepen geschikt zijn. Er zijn twee versies: één voor het basisonderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Dat wil niet zeggen dat docenten in het MBO en HBO er geen gebruik van kunnen maken. Afhankelijk van je eigen kennis, wat je zoekt en wat jouw leerlingen of studenten nodig hebben, kun je met Ontdekmedia aan de slag. De variatie aan invalshoeken is groot

Wat betekenen de codes bij de leerdoelen nieuwe media?

De codes verwijzen naar de mediawijsheidcompetenties voor PO leerlingen.

Begrip (B): inzicht hebben in de werking van media

Gebruik (G): zelf gebruiken van media

Communicatie (C): uitwisselen met anderen via media

Strategie (S): effectief omgaan met media

Een volledig overzicht van de uitgewerkte competenties naar de verschillende leerjaren kun je hier downloaden (PDF 197 kB).

Wat betekenen de sterretjes bij de niveau-aanduiding?

De sterretjes bij de werkvormen geven een indicatie van de moeilijkheidsgraad in het mediagebruik. De sterretjes zijn toegekend door Ontdekmedia. Er zijn drie niveaus:

  • * = media-starter. Je hebt nog weinig ervaring en wilt het wel eens proberen.
  • ** = media-ontdekker. Je hebt al ervaring met enkele mediatools en wilt nu wel eens een nieuwe proberen.
  • *** = media-durfal. Je hebt wat meer ervaring en durft het experiment met meer mediatools wel aan.

Is er een overzicht van de werkvormen en de gekozen mediatools in Ontdekmedia?

Jazeker, hieronder vind je de links naar een compact overzicht van de werkvormen en de mediatools die tot nu toe zijn uitgewerkt in Ontdekmedia:

Voor het basisonderwijs

Voor het voortgezet onderwijs

Zijn er bruikbare lesmethoden speciaal voor Mediawijsheid als afzonderlijk vak (in het basisonderwijs)?

Jazeker, er is een compact overzicht van de materialen en lesmethoden mediawijsheid. Deze leermiddelen gaan speciaal over (een onderdeel van) mediawijsheid voor het basisonderwijs. Daarmee kun je Mediawijsheid als afzonderlijk vak aanbieden.

Zijn er bruikbare methoden speciaal voor Mediawijsheid als afzonderlijk vak (in het voortgezet onderwijs)?

Jazeker, er is een compact overzicht van de materialen en lesmethoden mediawijsheid. Deze leermiddelen gaan speciaal over (een onderdeel van) mediawijsheid voor het voortgezet onderwijs. Daarmee kun je Mediawijsheid als afzonderlijk vak aanbieden.

Zijn er meer verzamelplatforms waar je lesmateriaal over mediawijsheid kunt vinden?

Ja, er zijn diverse websites en platforms die lesmateriaal vindbaar maken.

Vomediawijs.nl en Mbomediawijs.nl zijn verzamelsites voor lessen over mediawijsheid, gekoppeld aan de 10 mediacompetenties. Met nu nog vooral lessen voor het mbo, maar ook goed te gebruiken in de bovenbouw van de voortgezet onderwijs.

Wikiwijsleermiddelenplein.nl: op het leermiddelenplein van Wikiwijs zijn ook verschillende lesmaterialen te vinden over mediawijsheid.