uil-blauw

Een filmpje maken is een werkvorm die veel leerdoelen tegelijk kan omvatten. Het is echter wel een tijdrovende werkvorm, die daarom met mate wordt toegepast. De werkvorm is minder geschikt voor een korte verwerkingsopdracht, maar kan wel goed bruikbaar zijn in een projectweek of voor een speciale gelegenheid. Het is een zeer waardevolle ervaring als leerlingen eens het hele proces van het maken van een filmpje doorlopen.

Je kunt op twee manieren te werk gaan:

 1. Laat leerlingen enkele korte filmpjes (van maximaal 30 seconden) maken en daarna monteren. In de nabespreking van de (technische) resultaten kom je via de ervaring uiteindelijk uit bij de communicatieaspecten.
 2. Bekijk en analyseer samen filmpjes van anderen en besteed aandacht aan het maken van een filmpje. Leerlingen leren dan nadenken over een verhaal of boodschap, verschillende scènes, een draaiboek, etc. Daarna gaan ze zelf aan de slag.

De werkvorm Filmpje maken is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatool YouTube.


Niveau: ***
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Vakgebieden: alle vakgebieden, projecten
Wat heb je nodig: internetverbinding, computer, account bij Google.
Tijdsduur: korte uitleg wat je van de leerlingen verwacht, daarna kunnen leerlingen aan de slag. Er kan in stappen aan gewerkt worden, eventueel tijdens verschillende lessen.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Een filmpje maken is een werkvorm die verschillende doelen kan dienen:

 • techniek: leerlingen kunnen door zelf een filmpje te maken ervaren hoe media worden gemaakt. Ze maken kennis met vaardigheden als een draaiboek maken, scènes opnemen en monteren.
 • communicatie: leerlingen ervaren hoe verschillend een boodschap of informatie kan worden vormgegeven om een communicatiedoel te bereiken.
 • expressie: het maken van een film kan ook worden gebruik als een expressiemiddel om eigen ideeën vorm te geven.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

 • De leerlingen ervaren de mogelijkheden van het medium film en begrijpen hoe die gemaakt worden. (B1, B2, B3)
 • De leerlingen kunnen een afgebakend platform met basistools voor filmmontage gebruiken. (G1, G2)
 • De leerlingen gebruiken een toepassingen om eigen content te creëren. (C2)
 • De leerlingen geven vorm aan hun eigen videoboodschap en moeten dus nadenken over het doel. (S2)
uil-blauw

Met mediatool YouTube Creator Studio kun je video’s samenstellen en bewerken. Het programma is gratis en online beschikbaar in het Nederlands. Je hoeft er niets voor te installeren. Het programma biedt de basisfunctionaliteit voor het monteren van een filmpje en is eenvoudig te bedienen. De verschillende mogelijkheden maken het met name geschikt voor de bovenbouwgroepen.

Je kunt één of enkele (zelfgemaakte) filmpjes uploaden en kunt die vervolgens bewerken. De bewerkingen bestaan uit: monteren (fragmenten kiezen en achter elkaar zetten), titels en aftiteling toevoegen, aanbrengen van beeldovergangen, toevoegen van muziek.

Het eindresultaat kan worden gedeeld via een link of op een website worden geplaatst.

Computervaardigheden

Docent:

 • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de docent kan een account aanmaken.

Leerling:

 • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de leerling kan met een camera enkele korte filmfragmenten opnemen en die opslaan op de computer.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

 • De werkvorm filmpje maken kan worden ingezet om zelf een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over je omgeving, je school of je hobby.
 • Het maken van een promotiefilmpje helpt om inzicht te krijgen in de werking van reclame. Bijvoorbeeld: een filmpje maken voor het aanprijzen van een evenement, sponsorloop, goede doelen actie.
 • Het plaatsen van een filmpje op een sociaal platform als YouTube is een goede opstap om leerlingen inzicht te geven in de werking en risico’s van dit soort media (o.a. omgang met privacy-instellingen).
uil-blauw

Externe links

Een filmpje maken van losse foto’s is iets eenvoudiger. Ook foto’s kun je monteren tot een doorlopende film met overgangen en muziek eronder, bijvoorbeeld met Animoto.