uil-blauw

Als een klas of een groep leerlingen iets hebben beleefd, is het erg leuk als ze daar samen een verhaal over kunnen vertellen aan de hand van bijvoorbeeld foto’s of filmpjes. Dat noem je ‘social storytelling’. Met een mediatool kan iedere leerling zijn deel aan het verhaal toevoegen en ontstaat er online een gezamenlijk projectverslag. Leerlingen kunnen individueel of in groepjes delen van het verhaal maken door bronnen (beeld, geluid, tekst) te verzamelen en te ordenen.
Door verschillende verhalen te combineren tot één geheel ontstaat een verhaal met verschillende visies. Alles wordt op een tijdlijn geplaatst. Het verhaal dat leerlingen op deze manier maken, kunnen ze daarna eenvoudig online delen en bekijken.

De werkvorm Groepverslag maken is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool Capzles.


Niveau: **
Leerjaar: onderbouw
Vakgebieden: alle vakgebieden, werkstukken, presentaties, projecten
Wat heb je nodig: internetverbinding, computer (of mobiel apparaat), account Capzles. Op de computer moet Adobe Flash Player zijn geïnstalleerd.
Tijdsduur: korte uitleg over de techniek, daarna binnen een les uit te werken als verwerkingsopdracht.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Het vertellen van een verhaal aan de hand van bronnen is een veel gebruikte werkvorm. Leerlingen kunnen individueel werken, zoals bij een werkstuk. Maar je kunt ook de hele klas betrekken bij het samen vertellen van een verhaal. Het werk is te verdelen over groepjes, waardoor samenwerken ook een doel wordt.
Wanneer je leerlingen in groepjes verschillende standpunten laat verkennen en die samenbrengt in één presentatie, krijgen ze een genuanceerder beeld van een bepaald thema.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De leerlingen ervaren hoe ze door de keuze van beeld een bepaald verhaal kunnen vertellen. (B3)
  • De leerlingen kunnen een afgebakend platform met eenvoudige bediening gebruiken. (G1, G2)
  • De leerlingen gaan zoeken naar geschikte informatie om hun verhaal te vertellen. (C1)
  • De leerlingen gebruiken eenvoudige toepassingen om eigen content te creëren. (C2)
uil-blauw

Met mediatool Capzles kun je een verhaal vertellen aan de hand van foto’s, filmpjes en andere bronnen, geordend op een tijdlijn. Het programma is gratis. Het is alleen in het Engels beschikbaar, maar zeer eenvoudig te bedienen. Je kiest foto’s van je eigen computer of foto’s die je (rechtenvrij) op internet hebt gevonden. Ook kies je een achtergrond en eventueel muziek.

Je bepaalt zelf de ordening van de content. Ook kun je pakketjes informatie op de tijdlijn plaatsen die je pas openklapt als je ze wilt bekijken. Het verhaal wordt online opgeslagen en kan worden gedeeld via een link. Het eindresultaat is bijzonder geschikt om te bekijken op het digitale schoolbord.

Computervaardigheden

Docent:

  • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.
  • de docent kan een account aanmaken.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

  • Social storytelling is zeer geschikt als presentatievorm bijv. bij presentatie met het digitale schoolbord.
  • Social storytelling is bruikbaar voor alle werkvormen waarbij leerlingen individueel of in groepjes een verhaal of samenvatting moeten maken met behulp van bronnen die ze erbij moeten presenteren. Met name bij de gamma-vakken is dat goed bruikbaar. Door ordening op een tijdlijn is ook de volgorde in het verhaal van belangrijk element.
  • Social storytelling is een werkvorm waarmee leerlingen ook samen aan één te presenteren verhaal kunnen werken, ieder met eigen inbreng of invalshoek op het thema. Dit is bijzonder geschikt voor onderwerpen vanuit burgerschap, levensbeschouwing.

 

Voorbeeld:

Kies als thema verkeersveiligheid. Laat leerlingen in groepjes een belangengroep vertegenwoordigen (kinderen, jongeren, ouders, winkeliers, B&W, de schoolleiding, vrachtvervoerders, busmaatschappij, etc). Welke belangen hebben zij bij het omleggen van een drukke weg naar buiten de woonwijk?

uil-blauw

Externe links

Je kunt ook presentaties maken met Prezi of met Glogster.