uil-groen

Just Paste.It is een online programma dat werkt als een teksteditor. Je kunt er direct teksten in typen (en opmaak en layout aanpassen en afbeeldingen toevoegen) om vervolgens te kunnen delen. De tekst wordt automatisch opgeslagen. Later kan de leerling die het geschreven heeft, de tekst wijzigen via een aparte link of door de link te openen op de pc waarop de oorspronkelijke tekst geschreven is (de tool onthoudt cookies).

De mediatool Justpaste.it is door Ontdekmedia toegepast in de werkvorm verhaal schrijven

Just past it website

Woordenlijst

uil-groen

Zelf uitproberen

Probeer JustPaste.It eerst zelf uit. Typ een korte tekst en voeg een plaatje in om te kijken hoe het werkt.

Wil je eerst instructie? Bekijk dan de handleiding van OntdekMedia.


Met de leerlingen aan de slag

StapActie
Stap 1Laat leerlingen zien hoe ze op de website komen. Geef eventueel instructie met behulp van de handleiding.
Stap 2Geef leerlingen eerst de mogelijkheid om te experimenteren met een klad-tekst.
Stap 3Geef de (methodegebonden) zoekopdracht.
Stap 4Verzamel de links met verhalen en open een selectie op het digibord om te bespreken.
uil-groen

Computervaardigheden

Docent:

  • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerdoelen

Inhoudelijke doelen

Leerlingen leren zich uitdrukken door middel van een verhaal, ze zoeken er plaatjes bij en delen hun verhaal met hun docent of met hun klasgenoten.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid
Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • Creëert eigen materiaal en deelt dit met anderen. Opereert makkelijk crossmediaal. (G1)
  • De leerlingen leren informatie op internet te zoeken, selecteren en bewaren (G2).
  • De leerlingen gebruiken zoekgereedschap om informatie te vinden, te beoordelen en te gebruiken (C1).
  • De leerlingen leren (eigen) informatie en bronnen te presenteren m.b.v. een online programma (C2).
  • De leerlingen benutten een mediatool om hun eigen boodschap te versterken en zijn kritisch op wat ze vinden. (S2)
uil-groen

Voorbeelden

Online teksteditors kun je gebruiken om leerlingen samen teksten te laten schrijven, aantekeningen te laten maken of vragen en ideeën te verzamelen.

Externe links

Online teksten schrijven en bewerken, kan ook met toepassingen zoals Titanpad, Google docs, Framapad, PrimaryPad en Sync.in. Digitale teksten kunnen natuurlijk ook in Word worden getypt.