uil-blauw

Een kaartje sturen is niet alleen leuk, het is meteen ook een goede schrijfoefening. In veel onderbouwmethoden zit de werkvorm ansichtkaart invullen. Hoe leuk is het om de kaart ook echt op te sturen?

De werkvorm kaartje sturen is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatool Hallmark.


Niveau: *
Leerjaar: onderbouw
Vakgebieden: Nederlands, moderne vreemde talen, mentorlessen
Wat heb je nodig: internetverbinding, computers, e-mailadressen
Tijdsduur: Een instructie om te werken met Hallmark (5-10 minuten), daarna kunnen de leerlingen zelf aan de slag. Het sturen van een e-card kan ook een huiswerkopdracht zijn.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

De leerlingen leren een boodschap te formuleren. Dat kan een felicitatie of een uitnodiging zijn, het kan ook een kort verhaaltje zijn over bijvoorbeeld een vakantie of een speciale gebeurtenis.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De leerlingen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen en kunnen toepassingen gebruiken. (G1, G2)
  • De leerlingen leren hun resultaten te delen via (sociale) media. (C3)
uil-blauw

Hallmark is een online programma waarmee je e-cards kunnen versturen.

Computervaardigheden

Docent:

  • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

  • Nederlands, moderne vreemde talen: laat de leerlingen een tekst schrijven op een kaartje bij het hoofdstukthema uit de lesmethode.
  • Geschiedenis: laat de leerlingen een kaartje (via de docent) sturen naar een historisch figuur, of andersom: welke boodschap zou deze figuur aan jou hebben geschreven?
  • Mentorlessen: verstuur uitnodigingen voor schoolevenementen via e-cards. De leerlingen denken zelf na over de boodschap. denk verder aan beterschapskaarten voor leerlingen uit de klas.
  • Presentaties, (profiel)werkstukken: stuur zelf eens een leerling een kaartje met feedback op zijn of haar presentatie of werkstuk. Of laat leerlingen elkaar feedbackkaartjes sturen.
uil-blauw

Externe links