uil-blauw

Klokkijken is een veelvoorkomende werkvorm in de rekenmethodes. Sommige kinderen hebben razendsnel door hoe het werkt, anderen hebben gewoon wat meer oefening nodig. In plaats van de statische klokkijkoefeningen in het boek kunnen de kinderen ook online oefenen. De variaties in oefeningen zijn enorm; van zeer eenvoudig, tot klokkijken met Romeinse cijfers.

De werkvorm klok kijken is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatool www.klokkijker.nl.


Niveau: *
Groep: 4-8
Vakgebieden: rekenen (tijd)
Wat heb je nodig: computers, internetverbinding, eventueel een koptelefoon per kind.
Tijdsduur: 10 minuten instructie, de kinderen kunnen daarna zelfstandig werken.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

De kinderen leren klokkijken, zowel digitaal als analoog. De kinderen oefenen met Romeinse cijfers.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De kinderen kunnen verschillende apparaten en platformen gebruiken. (G1)
  • De kinderen kunnen zich oriënteren binnen complexe, open mediaomgevingen. (G2)
  • Kan het programma opstarten en sluiten, en werken in verschillende levels. (G2)
uil-blauw

Met de mediatool www.klokkijker.nl kunnen kinderen klokkijken oefenen op verschillende manieren. Ze hebben zelf controle over de soorten klokken waarmee ze oefenen en bepalen zelf de inhoud van de oefeningen.

Computervaardigheden

Leerkracht:

  • de leerkracht beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

Deze werkvorm kan vooral worden toegepast om opdrachten met klokkijken te vervangen. Klokkijken komt vooral voor bij het vakgebied rekenen (domein tijd). Maar klokkijker.nl kan ook gebruikt worden als verdieping of verrijking van de bestaande leerstof. Leerlingen die moeite hebben met klokkijken kunnen ook zelfstandig aan de slag met deze werkvorm.

uil-blauw

Externe links