uil-blauw

Een taal oefenen met behulp van muziek is razend populair. Muziek spreekt leerlingen aan en spelenderwijs maken zij zich woordenschat, spelling en grammatica eigen.

De werkvorm liedteksten oefenen is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatool Lyricstraining.


Niveau: *
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Vakgebieden: Nederlands, moderne vreemde talen
Wat heb je nodig: internetverbinding, computers
Tijdsduur: Een instructie om te werken met Lyricstraining (5-10 minuten), daarna kunnen de leerlingen zelf tijdens de les of thuis aan de slag.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

De kinderen leren taal met behulp van muziek. Zij luisteren naar een songtekst en typen per regel ontbrekende woorden in. Op deze manier kunnen kinderen op speelse wijze woordenschat, spelling en grammatica oefenen. Favoriete songs kunnen zij delen via bijvoorbeeld Twitter of e-mail.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De kinderen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen en kunnen toepassingen gebruiken. (G1, G2)
  • De kinderen leren hun resultaten te delen via (sociale) media. (C3)
uil-blauw

Lyricstraining is een online programma waarmee leerlingen verschillende talen, waaronder Nederlands, Engels, Frans en Duits kunnen oefenen door te luisteren naar songteksten en tegelijkertijd ontbrekende woorden in de songtekst in te vullen.

Computervaardigheden

Docent:

  • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

  • Nederlands: laat de leerlingen spelling, woordenschat en grammatica oefenen met Nederlandse songteksten.
  • Moderne vreemde talen: laat de leerlingen spelling, woordenschat en grammatica oefenen met bijvoorbeeld Engelse, Duitse, Franse of Spaanse songteksten.
  • Muziek: kies voor de Karaoke-versie van de songs en zing samen of in groepjes de tekst.
  • Mentorlessen: organiseer een Karaoke-wedstrijd en laat kinderen samen hun versie opvoeren van een zelfgekozen lied.
uil-blauw

Externe links

Groove.me is voorbeeld van een methode van uitgeverij Blink Educatie waarmee kinderen in het basisonderwijs Engels leren met behulp van songteksten.