Mediawijsheid is door experts ingedeeld in 10 mediacompetenties. Ze zijn ingedeeld in vier groepen: Begrip van media, Gebruik van media, Communicatie met media, Strategie in mediagebruik. (Alle achtergrond-informatie over de competenties vind je op Mediawijzer.net.)

Ontdekmedia wijst je de weg naar verschillende mediacompetenties waaraan je in je lessen kunt werken en welke mediatools je daarbij kunt inzetten.

Voor het voortgezet onderwijs staan er tips bij elke mediacompetentie tips voor drie onderwijsleersituaties:

  1. Instructie / onderwijsleergesprek met media, door de docent
  2. Verwerking / oefenen met media, door de leerlingen
  3. Presentatie / Expressie met media, door de leerlingen

KLIK OP EEN COMPETENTIE


Bewust zijn van media in de samenleving (B1) Begrijpen hoe media gemaakt worden (B2) Zien hoe media de werkelijkheid kleuren (B3) Informatie vinden en verwerken (C1) Content creëren (C2) Participeren in sociale netwerken (C3) Apparaten, software en toepassingen gebruiken (G1) Oriënteren binnen mediaomgevingen (G2) Reflecteren op het eigen mediagebruik (S1) Doelen realiseren met media (S2)

Methoden mediawijsheid

Ontdekmedia heeft ook een overzicht gemaakt van lesmaterialen mediawijsheid. Deze leermiddelen gaan speciaal over (een onderdeel van) mediawijsheid. Daarmee kun je Mediawijsheid als afzonderlijk vak aanbieden:

Toetsing en portfolio

Ontdekmedia heeft ook voorbeeldtoetsen gemaakt voor groep 5 t/m 8 over alle mediacompetenties.

Daarnaast is het waardevol om de kinderen een portfolio van hun online werkstukken te laten aanleggen. Dat geldt zowel voor leerlingen in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.