uil-blauw

Een mindmap wordt gebruikt om creatieve processen te ondersteunen en bij leren en onthouden. Een mindmap is een soort woordweb opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes, die zijn geordend in de vorm van een boomstructuur rondom een onderwerp of thema. Het maken van een mindmap kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het brainstormen voor een onderwerp van een werkstuk of presentatie.

De werkvorm mindmap maken is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatool MindMeister.


Niveau: *
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Gebruik: gratis
Wat heb je nodig: een account per leerling
Tijdsduur: Reken voor een eerste keer een mindmap maken zeker 30 minuten.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Voorkennis activeren.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De leerlingen kunnen een afgebakend platform met eenvoudige bediening gebruiken. (G1, G2)
  • De leerlingenen gebruiken eenvoudige toepassingen om eigen content te creëren. (C2)
  • De leerlingen benutten een mediatool om hun eigen boodschap te versterken. (S2)
uil-blauw

MindMeister is een gratis programma waarmee leerlingen alleen of samen een mindmap kunnen maken. Er kunnen eindeloos veel begrippen en afbeeldingen toegevoegd worden. Daarnaast kunnen er iconen, video’s, links of bijlagen toegevoegd worden. De mindmap kan makkelijk gedeeld of geëxporteerd worden.

Computervaardigheden

Leerkracht:

  • de leerkracht beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

Het maken van een mindmap komt voor in bijna alle methodes en bij veel vakken:

  • maatschappij- en kunstvakken: door middel van een mindmap kun je op het digibord inventariseren wat de leerlingen al weten over een onderwerp of thema. Laat leerlingen nu ook eens na afloop hun opgedane kennis over dit onderwerp of thema visualiseren in een mindmap. Naast begrippen en afbeeldingen kunnen ze iconen, video’s, links of bijlagen toevoegen en met hun ontwerp verbanden duidelijk maken.
  • talen: met een mindmap kun je inventariseren hoeveel woorden de klas kent bij een paraplubegrip zoals ‘energie’ of ‘politieke partijen’. Maak het moeilijker door vertakkingen aan te brengen in de mindmap, zoals ‘fossiele brandstoffen’ of ‘linkse partijen’.
uil-blauw

Ontdek meer media

Er zijn meerdere tools om mindmaps te maken, bijvoorbeeld https://bubbl.us/ (Engels).

Externe links

Hoe kunnen leerlingen samenwerken in Mindmeister? Hoe kunnen ze afbeeldingen of links toevoegen? Over al dit soort onderwerpen zijn instructiefilmpjes te vinden op YouTube. Typ in: ‘Mindmeister + gebruiken’.