uil-blauw

Voor omvangrijke opdrachten kan het handig zijn om een planning te maken. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie of een project.
Met behulp van een planning leren leerlingen een opdracht in overzichtelijke stapjes op te delen en te werken onder tijdsdruk. Wanneer er in bijvoorbeeld een projectgroep wordt samengewerkt aan een opdracht kunnen deeltaken in de planning worden opgenomen en kunnen de leerlingen onderling bekijken of ieders taak goed en op tijd is uitgevoerd.
Een planning maken kan op papier, maar ook met een online agenda. De agenda wordt online opgeslagen en kan via bijvoorbeeld e-mail worden gedeeld met de leerkracht of andere leerlingen van de projectgroep.

Deze werkvorm is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatool Google Agenda.


Niveau: *
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Vakgebied: alle vakgebieden
Wat heb je nodig: account, computer, internetverbinding, mailadres(sen) van anderen waarmee je samenwerkt.
Tijdsduur: 5-10 minuten voor een eerste instructie. Daarna bijvoorbeeld 15 minuten voor het maken en delen van een planning en afspraken. Het maken van een planning kan ook als huiswerkopdracht worden opgegeven.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Als instructieopdracht: geschikt om een voorbeeld van een planning te presenteren.
Als verwerkingsopdracht: geschikt om afspraken en een planning te maken bij een grotere opdracht, zoals een werkstuk, een mondelinge presentatie, een onderzoek of een projectopdracht.

Werken aan mediacompetenties

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

 • De leerlingen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen (G2).
 • De leerlingen leren (eigen) informatie te presenteren met behulp van een online programma (G1, C2, S2 ).
 • De leerlingen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (C3, S2).
uil-blauw

Met mediatool Google Agenda kun je je agenda beheren, (deel)taken van een groot project inplannen en afspraken met anderen maken.
Het programma is gratis, mits je een Google account hebt. Je opent rechtsboven de app ‘Agenda’. Je kiest voor een dag-, week-, maand- of 4 dagen agenda. Vervolgens plan je je afspraken in door op het tijdstip van je keuze te klikken en de taak of afspraak in te vullen. De agenda wordt online opgeslagen en kan worden vergeleken met agenda’s van anderen. Ook kun je een speciale agenda aanmaken voor een project en die samen delen.

Computervaardigheden

Docent:

 • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de docent kan een account aanmaken.

Leerling:

 • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

 1. Een agenda kun je bij verschillende opdrachten binnen veel vakken inzetten:
 • aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek: de verschillende stappen die horen bij de voorbereiding van een werkstuk of presentatie inplannen. Denk bijvoorbeeld aan projecten of groepsopdrachten waarbij iets wordt onderzocht incl. verslaglegging en presentatie, zoals onderzoek, excursie, enquête, interview, of experiment
 • Nederlands, moderne vreemde talen: (groeps)project
 • Muziek, tekenen, beeldende vorming: (groeps)project
 1. Leerlingen kunnen hun huiswerkopdrachten plannen en die planning in de digitale agenda zetten.
 2. Tijdens de introductieperiode kunnen leerlingen ook oefenen met digitaal plannen.
uil-blauw

Externe links

In Word of Excel kun je ook een planning maken en bijhouden en delen via programma’s als Dropbox of Google Docs.