uil-blauw

Voor grote opdrachten kan het handig zijn om een planning te maken. Denk bijvoorbeeld aan een spreekbeurt of een werkstuk. Of aan een omvangrijk (school)project.
Met behulp van een planning leren kinderen een opdracht in overzichtelijke stapjes op te delen en te werken onder tijdsdruk. Wanneer er in bijvoorbeeld een projectgroepje wordt samengewerkt aan een opdracht kunnen deeltaken in de planning worden opgenomen en kunnen de kinderen onderling bekijken of ieders taak goed en op tijd is uitgevoerd.
Een planning maken kan op papier, maar ook met een online agenda. De agenda wordt online opgeslagen en kan via bijvoorbeeld e-mail worden gedeeld met de leerkracht of andere kinderen van de projectgroep.

Deze werkvorm is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatool Google Agenda.


Niveau: *
Groep: 6-8
Vakgebied: alle vakgebieden
Wat heb je nodig: account, computer, internetverbinding, mailadres(sen) van anderen waarmee je samenwerkt.
Tijdsduur: 10 minuten voor een eerste instructie. Daarna bijvoorbeeld 30 minuten voor het maken en delen van een planning en afspraken.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Als instructieopdracht: geschikt om een voorbeeld van een planning te presenteren.
Als verwerkingsopdracht: geschikt om afspraken en een planning te maken bij een grotere opdracht, zoals een werkstuk, een spreekbeurt, een onderzoekje of een projectopdracht.

Werken aan mediacompetenties

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

 • De kinderen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen (G2).
 • De kinderen leren (eigen) informatie te presenteren met behulp van een online programma (G1, C2, S2 ).
 • De kinderen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (C3, S2).
uil-blauw

Met mediatool Google Agenda kun je je agenda beheren, (deel)taken van een groot project inplannen en afspraken met anderen maken.
Het programma is gratis, mits je een Google account hebt. Je opent rechtsboven de app ‘Agenda’. Je kiest voor een dag-, week-, maand- of 4 dagen agenda. Vervolgens plan je je afspraken in door op het tijdstip van je keuze te klikken en de taak of afspraak in te vullen. De agenda wordt online opgeslagen en kan worden vergeleken met agenda’s van anderen. Ook kun je een speciale agenda aanmaken voor een project en die samen delen.

Computervaardigheden

Leerkracht:

 • de leerkracht beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de leerkracht kan een account aanmaken.

Leerling:

 • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de leerling kan tekst typen.
 • de leerling kan gegevens opslaan.
 • de leerling kan gegevens delen.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

 1. Een agenda kun je bij verschillende opdrachten binnen veel vakken inzetten:
 • werkstuk en spreekbeurt: de verschillende stappen die horen bij de voorbereiding van een werkstuk of spreekbeurt inplannen
 • natuur en techniek: projecten of groepsopdrachten waarbij iets wordt onderzocht incl. verslaglegging en presentatie, zoals onderzoekje, excursie, enquête, interview, proefje of tentoonstelling
 • aardrijkskunde en geschiedenis: idem
 • vreemde talen: (groeps)project in een vreemde taal
 • lezen: boekverslag of boekpresentatie
 • expressie: (groeps)project op het gebied van een van de expressievakken
 1. Kinderen kunnen hun huiswerkopdrachten in de digitale agenda zetten.
 2. Ter voorbereiding op de middelbare school kan aan het eind van groep 8 geoefend worden met de digitale agenda.
uil-blauw

Externe links

In Word of Excel kun je ook een planning maken en bijhouden en delen via programma’s als Dropbox of Google Docs.