Aan het eind van een leerproces of project is er vaak aandacht voor het presenteren van wat leerlingen hebben bestudeerd of onderzocht. Leerlingen geven vorm aan hun presentatie op allerlei manieren en leren daarbij audiovisuele hulpmiddelen te gebruiken. De presentatie hoeft niet altijd een mondelinge presentatie met hulpmiddelen te zijn, het kan ook door toepassing van een mediatool als een vorm van expressie.

Voorbeeld:

  1. Leerlingen hebben een onderzoek naar een historische figuur gedaan en presenteren hun uitkomsten in de vorm van een zelfgeschreven en opgenomen hoorspel. Hiermee werken leerlingen o.a. aan mediacompetentie B2 (Begrijpen hoe media gemaakt worden).
  2. Enkele abstracte begrippen uit de economie worden uitgebeeld in de vorm van een animatiefilmpje. De leerlingen werken daarbij o.a. aan de mediacompetentie C2 (Content creëren).
  3. Aan het eind van een projectweek vatten leerlingen hun ervaringen samen in een creatieve muzikale uiting, bijvoorbeeld in een rap. Dit past o.a. bij de mediacompetentie S2 (Doelen realiseren met media).

Aandachtspunten bij het inzetten van mediatools voor presentatie en expressie:

  • Zorg dat leerlingen het medium goed kunnen bedienen en of de apparatuur naar behoren werkt.
  • Geef een duidelijke opdracht en deadline. En geef aan hoeveel tijd je verwacht dat ze eraan besteden.
  • Maak vooraf duidelijk waar het eindresultaat op beoordeeld zal worden.
  • Laat leerlingen vooraf een plan en een taakverdeling (bij groepswerk) maken. Bespreek dit plan vooraf met ze om te beoordelen of het haalbaar is in de tijd.
  • Geef aan hoe en wanneer de leerlingen assistentie mogen vragen tijdens het proces.
  • Organiseer het presentatiemoment goed en bedenk op welke wijze andere leerlingen eventueel feedback kunnen geven.

 Mediatools die bruikbaar zijn voor presentatie en expressie:

> Terug naar overzicht Voortgezet onderwijs