uil-blauw

Met een quiz kun je kennis vooraf, tijdens of na een les of presentatie toetsen, of meningen in een groep peilen.

Deze werkvorm is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool ‘Quizmaker‘ en ‘Kahoot‘.


Niveau: **
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Gebruik: gratis
Taal: Nederlands
Wat heb je nodig: Digibord, computers met internetverbinding, smartphones met internetverbinding voor de leerlingen.
Tijdsduur: minimaal één les om de quiz te maken. Duur quiz afhankelijk van aantal vragen.

Deze werkvorm is regelmatig toe te passen. Als het principe bekend is, is de tool snel in te zetten.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen
Onderwerp bepalen, informatie en afbeeldingen zoeken, ordenen op een tijdlijn, presenteren en delen.

Werken aan mediacompetenties

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De leerlingen leren informatie op internet te zoeken, selecteren en bewaren (C1, G2).
  • De leerlingen leren leren (eigen) informatie en bronnen te presenteren m.b.v. een online programma (G1, C2, S2 ).
  • De leerlingen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (S2).
uil-blauw

Met Quizmaker of Kahoot kun je een interactieve quiz met meerkeuzevragen (een antwoordoptie) maken. Je typt de vragen en de antwoordopties in en nodigt vervolgens de (mede)leerlingen uit om de quiz samen online te spelen. De vragen komen op het digibord en de leerlingen kunnen met hun smartphone, tablet of pc het antwoord aanklikken. Na elke vraag komt het resultaat van de groep op je scherm en aan het eind ontvang je een overzicht van de resultaten. De leerling krijgt op zijn eigen scherm te zien of hij de vraag goed of fout heeft beantwoord.

Let op: Het beantwoorden van de vragen gebeurt met een smartphone, tablet of pc. Controleer of er voldoende apparaten beschikbaar zijn.

Vereiste computervaardigheden

Docent:

  • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

Voorbeelden van het gebruik van deze werkvorm:

•    Alle vakken: met een quiz kunnen kinderen zich de stof eigen maken of kan er verdieping plaatsvinden.
•    Een quiz kan gebruikt worden als alternatieve presentatievorm.
•    Een quiz is ook geschikt ter afsluiting van een project of kan ingezet worden als toets.

De werkvorm in methoden

Deze werkvorm is universeel en dus bij elk vak toe te passen. Het kan worden ingezet voor het activeren van voorkennis (quiz gemaakt door de leerkracht/docent) of voor het verwerken van de stof door de kinderen. Zelf vragen maken vereist immers dat je boven de stof staat. Zelf vragen bedenken bij concrete toepassingen van de leerstof in een praktisch voorbeeld is ook een prima werkvorm. Door de resultaten op een spannende manier te presenteren (met competitie bijvoorbeeld) is het extra motiverend.

uil-blauw

Externe links