uil-blauw

Het maken van een rap als opdracht bij Nederlands, een vreemde taal of andere vakken komt regelmatig voor in methodes. Als expressieopdracht, maar ook als verwerkingsopdracht om dat wat de leerlingen hebben geleerd te presenteren in de vorm van een rap.
Door te experimenteren met taal, klank en muziek doen ze vaardigheden op, die alles te maken hebben met gevoel voor taal en ritme. In een rap wordt op verschillende manieren gespeeld met woordenschat, rijm (ook binnenrijm) en zinslengte.
Voor het uitproberen van een rap kun je natuurlijk droog oefenen of zelf allerlei geluiden maken en opnemen, maar als de computer je helpt is dat een fijn hulpmiddel voor de juiste ‘groove’.

De werkvorm Rap maken is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool Incredibox.com.


Niveau: *
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Vakgebieden: Nederlands, talen, muziek
Wat heb je nodig: internetverbinding, computer. Op de computer moet Adobe Flash Player zijn geïnstalleerd. Eventueel koptelefoons.
Tijdsduur: programma vereist geen uitleg, binnen een les uit te werken als verwerkingsopdracht.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Het maken van een rap daagt leerlingen uit om woorden te kiezen en te gebruiken in korte of langere zinnen. Het gaat in een rap ook nadrukkelijk om de klank van woorden. Vaak worden er woorden gekozen die rijmen aan het eind van de zin, of per woord (binnenrijm). Woorden die veel klankverwantschap hebben (zoals alliteraties). En met dat alles wordt er in een rap een verhaal verteld.
De rap wordt geschreven en vervolgens uitgevoerd op muziek die bestaat uit beats, melodietjes en effecten (beatboxing). Met een mediatool is het eenvoudiger om die uitvoering te realiseren. Bovendien kan de muziek ook inspireren bij het schrijven van de rap.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De leerlingen kunnen een afgebakend platform met eenvoudige bediening gebruiken. (G1, G2)
  • De leerlingenen gebruiken eenvoudige toepassingen om eigen content te creëren. (C2)
  • De leerlingen benutten een mediatool om hun eigen boodschap te versterken. (S2)
uil-blauw

Met mediatool Incredibox.com kun je een basis muzieklijn maken waarop je je rap kunt baseren. Je hebt een virtueel team muzikanten ter beschikking die je allemaal iets anders kunt laten doen. Door met hun stem geluiden te maken creëer je in een bepaald tempo: beats, effecten, melodieën. Zij vormen de zelf ingestelde begeleiding en het achtergrondkoor. Je kunt van alles uitproberen en je compositie opnemen en weer afspelen. Daarna kun je zelf je rap uitvoeren met de opname als achtergrond.

Computervaardigheden

Docent:

  • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

  • Rappen is geschikt als een vorm van zelf gedichten maken. Bij het vak Nederlands komt deze opdracht in verschillende methodes voor.
  • Een rap kan ook als verwerkings- en presentatievorm worden gebruikt bij andere kennisvakken.
  • Een project op school (bijv. over pesten) krijgt een afsluiting waarin verschillende leerlingen hun ervaringen en inzichten presenteren. Een zelfgemaakte rap kan heel goed passen in een dergelijke eindpresentatie.
  • Besteed bij het vak Muziek aandacht aan de rap, die veel bij de muziekstijl hiphop gebruikt wordt.
uil-blauw

Externe links

Een rap met de medeleerlingen uitvoeren als beatboxers is natuurlijk nog leuker. Met behulp van Incredibox kan de muziek gecomponeerd worden.