uil-blauw

Een rollenspel kan voor verschillende doelen gebruikt worden. Een zeer geschikte toepassing is de verwerking van informatie en kennis door je in te leven in een personage dat echt in die situatie zit. In een rollenspel nemen leerlingen (en docent) rollen aan en geven vorm aan een gesprek vanuit de kennis die ze over het onderwerp hebben opgedaan.

Een rollenspel kan worden gespeeld bij verschillende vakken, bijvoorbeeld:

 • geschiedenis: historische figuren of gebeurtenis naspelen.
 • aardrijkskunde: gebeurtenis (overstroming, vulkaanuitbarsting) of klimaatomstandigheden (droogte, koude periode).
 • talen (film en literatuur): de hoofrolspeler(s) en een gebeurtenis uit een verhaal naspelen.
 • filosoferen: gedachten vormen en in een gesprek uitwerken.

Deze werkvorm is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool ‘Twitter‘.


Niveau: **
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Gebruik: gratis platform
Wat heb je nodig: Accounts per rol (per leerling of groepje leerlingen), computers of tablets met internetverbinding.
Tijdsduur: minimaal één les om het rollenspel inhoudelijk voor te bereiden. Eén les om het rollenspel te spelen + nabeschouwing. (Bovenbouw)
Een variant is om het rollenspel onderdeel te maken van een serie lessen. Bijvoorbeeld aan het begin van de les (de vorige tweets even teruglezen) en einde van de les (de afsluitende conclusie laten vangen in een tweet).


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen
De leerlingen of de groep bepalen samen met de leerkracht het onderwerp. De leerlingen kunnen zich inleven in een rol en communiceren in korte tekstjes vanuit die rol.

Werken aan mediacompetenties

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

 • De leerlingen kunnen een actieve rol spelen op een platform voor sociale media (G1, G2, C3).
 • De leerlingen ervaren hoe berichten op een sociaal medium de beeldvorming kunnen beïnvloeden (B3, C3).
 • De leerlingen ervaren hoe anderen reageren op hun korte boodschappen en kunnen achteraf terugblikken op hoe het online gesprek verliep (C3, S1).
uil-blauw

De mediatool Twitter is een online platform voor korte berichten (140 tekens per bericht). Die berichten van een twitteraccount kunnen voor iedereen zichtbaar zijn, of (beveiligd met een slotje) alleen voor een groep geselecteerde volgers.

Berichten kunnen bestaan uit enkel tekst, maar er kunnen ook links en afbeeldingen gedeeld worden. Twitteraars kunnen op elkaar reageren en de volgers kunnen dat gesprek meelezen of er ook op reageren.

Berichten kunnen een afgesproken trefwoord (#hashtag) meekrijgen dat door iedereen die mee wil praten wordt opgenomen in de teksten. Zo kunnen berichten gefilterd op onderwerp worden bekeken.

Een twitteraccount is gratis. Je kunt maar één twitteraccount per e-mailadres aanmaken.

Vereiste computervaardigheden

Docent:

 • de docent kan twitteraccounts aanmaken en beheren.
 • de docent is bekend met de ‘grammatica van tweets’.

Leerling:

 • de leerling kan een link delen (via Twitter).
uil-blauw

De werkvorm in methoden

Hier komen verwijzingen naar werkvormen in methoden die je door een rollenspel met Twitter kunt vervangen.

Het rollenspel kun je op verschillende manieren inrichten:

 1. Een (historische) persoon, de leerlingen spelen de fictieve rollen van tijdgenoten, vrienden, vijanden etc.
 2. Meer (historische) personen, die met elkaar een discussie uit het verleden naspelen.
 3. Een (historische) persoon die de kinderen van nu bevraagt op het heden (wat is er allemaal veranderd sinds …). (Voorbeeld: Aletta Jacobs, Martin Luther King).
 4. Een historische persoon die advies van de kinderen wil hebben om iets te gaan doen. (Voorbeeld: Leeghwater wil advies hoe hij de polders droog kan maken.)
 5. Een journalist/correspondent die in een ander land werkt helpen met het bedenken van goede vragen voor een artikel dat hij moet gaan schrijven.

De werkvorm Rollenspel past uitstekend bij de trend van storytelling of verhalend ontwerpen. De mediatool Twitter biedt eenvoudig gereedschap om hier vorm aan te geven.

Een paar mooie voorbeelden:

 1. Museum Rotterdam liet via tweets de gebeurtenissen rond het bombardement op Rotterdam in 1940 herleven.
  Oorlogsdagen Rotterdam Live op Twitter
 2. De personages uit de Donald Duck twitteren ook. Een artikel hierover:
  Donald Duck op Twitter
  Je kunt de hele conversatie hier volgen: Duckstad
uil-blauw

Externe links