uil-blauw

Samenvatten is een werkvorm waarbij leerlingen een geschreven of gesproken tekst in het kort weergeven in eigen woorden. Door samen te vatten brengen leerlingen structuur aan in de inhoud door hoofd- en bijzaken te onderscheiden en helpt het om de kennis actief te verwerken en te onthouden. Deze werkvorm kun je inzetten om leerstof gericht te leren bestuderen.

Deze werkvorm is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool ‘Just Paste It‘.

Niveau: alle
Leerjaar: onder-bovenbouw
Vakgebieden: talen, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer
Gebruik: gratis
Taal: Engels
Wat heb je nodig: Computers (en/of mobiele devices / digibord)
Tijdsduur: afhankelijk van de lengte van de tekst en de leessnelheid


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen
Technische lezen, begrijpend lezen, analyseren, synthetiseren.

Werken aan mediacompetenties

Informatie van internet zoeken, selecteren en bewaren. (Eigen) informatie en bronnen presenteren m.b.v. een (nieuw te bedienen) online programma. Resultaten delen via sociale media.

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De leerlingen leren informatie op internet te zoeken, selecteren en bewaren (C1, G2).
  • De leerlingen leren leren (eigen) informatie en bronnen te presenteren m.b.v. een online programma (G1, C2, S2 ).
  • De leerlingen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (C3, S2).
uil-blauw

Just Paste It een online programma dat werkt als een teksteditor. Je kunt er direct teksten in typen (en opmaak en layout aanpassen en afbeeldingen toevoegen) om vervolgens te kunnen delen. De tekst wordt automatisch opgeslagen. Later kan de leerling die het geschreven heeft, de tekst wijzigen via een aparte ‘edit’ link of door de link te openen op de pc waarop de oorspronkelijke tekst geschreven is (de tool onthoudt cookies).

Vereiste computervaardigheden

Docent:

  • de docent kan zo nodig een (groeps)account aanmaken en beheren.

Leerling:

  • de leerling kan een link aanpassen en een link delen via e-mail of sociale media.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

uil-blauw

Externe links