uil-blauw

Vanaf groep 4 is het oefenen met de tafels t/m 10 een standaard onderdeel van het onderwijs. Niet alleen op school wordt er geoefend, maar ook thuis. Oefenen met de tafels kan op veel manieren: op papier, mondeling en natuurlijk op de computer. Omdat de tafels moeten worden geautomatiseerd, is het zinvol om zo veel mogelijk manieren van oefenen aan te bieden.

De werkvorm tafels oefenen is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool Tafeldiploma.nl.


Niveau: *
Groep: 4-6
Vakgebieden: rekenen
Wat heb je nodig: een computer, een internetverbinding, eventueel een printer.
Tijdsduur: 10 minuten instructie, de kinderen kunnen zelfstandig werken met de mediatool.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

De kinderen leren wiskundetaal gebruiken. De kinderen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De kinderen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen. (G2)
  • De kinderen leren (eigen) informatie te presenteren met behulp van een online programma. (G1, C2, S2)
uil-blauw

Met de mediatool Tafeldiploma.nl kunnen kinderen de tafels oefenen en eigen maken. Ze bepalen zelf wanneer ze er klaar voor zijn om een diploma te halen. Als kinderen een diploma willen halen, moeten ze de tafels goed kennen. Er wordt niet op tijd getest, alleen op inhoud.

Computervaardigheden

Leerkracht:

  • de leerkracht beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
  • de leerling kan tekst intypen.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

Met de mediatool Tafeldiploma.nl kan ook thuis worden geoefend. Geef een bepaalde tafel op als huiswerk, of geef als doelstelling op dat een bepaald diploma binnen een afgesproken tijd gehaald moet worden.

uil-blauw

Externe links