uil-blauw

Leerlingen krijgen op school verschillende vakken. Voor elk vak gelden andere eisen, richtlijnen en deadlines. Daarnaast werken leerlingen samen in verschillende groepen voor presentaties, werkstukken of projectopdrachten. Er zullen leerlingen zijn die moeite hebben met organiseren van dit soort activiteiten. Het maken van een goede takenlijst kan een goede start zijn om het overzicht te bewaren en om deadlines te halen.

De werkvorm Takenlijst maken is door Ontdekmedia uitgewerkt met de mediatool Trello.


Niveau: *
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Vakgebieden: alle
Gebruik: gratis
Taal: Engels
Wat heb je nodig: een account per leerling                                                                             Tijdsduur: *


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Planning en takenlijst maken. Organiseren van activiteiten. Overzicht bewaren. Omgaan met deadlines.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

 • De leerlingen kunnen een afgebakend platform met eenvoudige bediening gebruiken. (G1, G2)
 • De leerlingen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen (G2).
 • De leerlingen leren (eigen) informatie te presenteren met behulp van een online programma (G1, C2, S2 ).
 • De leerlingen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (C3, S2).
uil-blauw

De mediatool Trello is bedoeld als projectmanagement app, maar wordt ook gebruikt in het onderwijs. De leerling maakt eerst een ‘board’ aan voor een project, waarna takenlijsten aangemaakt kunnen worden om het overzichtelijk te maken. Er kunnen bestanden en deadlines toegevoegd worden. Het is mogelijk om projectleden uit te nodigen om zo online samen te werken.

Computervaardigheden

Docent:

 • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

 • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

 • Het maken van een planning en takenlijsten kun je bij verschillende opdrachten binnen veel vakken inzetten:
  • werkstuk en presentatie: de verschillende stappen die horen bij de voorbereiding van een werkstuk of presentatie inplannen;
  • exacte vakken: projecten of groepsopdrachten waarbij iets wordt onderzocht incl. verslaglegging en presentatie, zoals onderzoek, excursie, enquête, interview, proef of tentoonstelling;
  • maatschappijvakken: idem;
  • talen: (groeps)project in een vreemde taal, boekverslag of boekpresentatie;
  • kunstvakken: (groeps)project op het gebied van een van de expressievakken.
uil-blauw

Ontdek meer media

Er zijn meerdere tools om planningen en takenlijsten te maken, bijvoorbeeld www.slack.com (Engels).

Externe links

In Word of Excel kun je ook een planning of takenlijst maken en bijhouden en delen via programma’s als Dropbox of Google Docs.