uil-blauw

Veel werkvormen dienen als verwerking en presentatie van wat leerlingen hebben geleerd. Een goede invalshoek daarvoor is: laat leerlingen zelf eens uitleggen hoe iets zit, of hoe je iets moet doen. Dat kan in tekst (verslag, instructie), maar zeker ook in beeld. Een goede werkvorm daarvoor is: voorzie een foto van tekst en uitleg over wat er op het beeld te zien is.

Voor de talen is daarmee een leuke woordenschat-oefening te maken: zoek de Franse/Engelse/Duitse woorden op voor de dingen die je op de foto ziet en zet ze erbij. Dat kan bij een gegeven foto, maar ook bij een foto die de leerlingen eerst zelf moeten maken.

De werkvorm Uitleg geven is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool Thinglink. 


Niveau: *
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Vakgebieden: Nederlands, talen, techniek, beroepsvorming, praktijkvakken
Wat heb je nodig: internetverbinding, computer.
Tijdsduur: programma vereist nauwelijks uitleg, daarna (bij een gegeven afbeelding) binnen een les uit te werken als verwerkingsopdracht.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Het maken van een instructieve foto daagt leerlingen uit om na te denken hoe je iets goed kunt uitleggen. Ze moeten nadenken over wat je daarvoor moet zien of lezen. En vervolgens kiezen met welk beeld en tekst ze hier vorm aan kunnen geven.

Het concept dat we hier volgen is: een overzichtsfoto, aangevuld met informatieve tekst of beeldinzetten in balloons (vergelijk met spreektekst in ballonnen in een stripverhaal). Digitaal worden dat venstertjes die zich openen na het aanklikken van een stip op de grote foto. De mediatool maakt het mogelijk om een foto te voorzien van die stippen op de juiste plaats en daar een venstertje bij te vullen met tekst, een andere foto/afbeelding, een audiobestand of een filmpje.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • De leerlingen kunnen een afgebakend platform met eenvoudige bediening gebruiken. (G1, G2)
  • De leerlingenen gebruiken eenvoudige toepassingen om eigen content te creëren. (C2)
  • De leerlingen benutten een mediatool om hun eigen boodschap te versterken. (S2)
uil-blauw

Met mediatool Thinglink kun je een afbeelding voorzien van hotspots (= aanklikbare punten in de afbeelding) op zelf te kiezen plaatsen. Aan elke hotspot wordt een setje informatie toegevoegd in een venster. Dat kan een andere foto of tekst zijn, maar ook een geluidsfragment of filmpje.

De gebruiker van het eindresultaat ziet de grote foto op het scherm en kan vervolgens klikken op de hotspots om meer uitleg te krijgen.

Computervaardigheden

Docent:

  • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

  • Nederlands en talen: een foto voorzien van de juiste woorden. Bijv. een foto van een gedekte ontbijttafel kunnen leerlingen gaan voorzien van de woorden voor alle voorwerpen en producten die daarop te zien zijn.
  • Een prakticum-opstelling voor natuurkunde, scheikunde voorzien van tekst en beelduitleg over hoe je een proef moet doen.
  • Een foto van een machine of apparaat voorzien van uitleg over de functie van allerlei knoppen. (Handleiding of gebruikersinstructie maken.)
  • Aardrijkskunde: Een plattegrond van de school voorzien van foto’s en uitleg wat er overal te vinden of te zien is. Datzelfde kan voor een kaart van een plaats, regio, land.
uil-blauw

Externe links

Het eindresultaat kan embedded worden geplaatst op een website en worden gedeeld via de sociale media. De instructieve foto’s kunnen dus ook heel goed worden ingezet als leermiddel.