uil-blauw

Verhalen schrijven stimuleert de fantasie. Daarbij vergroten leerlingen hun woordenschat en ontwikkelen hun taalgevoel.

De werkvorm verhaal schrijven is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool Justpaste.it.

Niveau: *
Leerjaar: onder-en bovenbouw
Vakgebieden: talen, maar ook bijvoorbeeld geschiedenis
Wat heb je nodig: internetverbinding, computer.
Tijdsduur: afhankelijk van de lengte van de tekst


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Leerlingen leren zich uitdrukken door middel van een verhaal, ze zoeken er afbeeldingen bij en delen hun verhaal met elkaar en hun docent.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • Creëert eigen materiaal en deelt dit met anderen. Opereert makkelijk crossmediaal. (G1)
  • De leerlingen leren informatie op internet te zoeken, selecteren en bewaren (G2).
  • De leerlingen gebruiken zoekgereedschap om informatie te vinden, te beoordelen en te gebruiken (C1).
  • De leerlingen leren (eigen) informatie en bronnen te presenteren m.b.v. een online programma (C2).
  • De leerlingen benutten een mediatool om hun eigen boodschap te versterken en zijn kritisch op wat ze vinden. (S2)
uil-blauw

JustPaste.It is een online programma dat werkt als een teksteditor. Je kunt er direct teksten in typen (en opmaak en layout aanpassen en afbeeldingen toevoegen) om vervolgens te kunnen delen. De tekst wordt automatisch opgeslagen. Later kan de leerling die het geschreven heeft, de tekst wijzigen via een aparte link of door de link te openen op de pc waarop de oorspronkelijke tekst geschreven is (de tool onthoudt cookies).

Computervaardigheden

Docent:

  • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

  • Presenteren: Een verhaal is een goede manier om informatie te verwerken en te presenteren.
  • Aardrijkskunde & geschiedenis: leef je door middel van je verhaal in. Hoe leven mensen in een andere tijd of op een andere plek op de wereld?
  • Taal: een verhaal schrijven stimuleert de fantasie en zorgt ervoor dat leerlingen hun woordenschat vergroten en hun taalgevoel ontwikkelen.
uil-blauw

Externe links

Online teksten schrijven en bewerken, kan ook met toepassingen zoals Titanpad, Google docs, Framapad, PrimaryPad en Sync.in. Digitale teksten kunnen natuurlijk ook in Word worden getypt.