uil-blauw

Een verhaal schrijven is een mooie werkvorm om kinderen zich te laten inleven in een persoon uit een andere tijd of een andere plaats. Hoe was het leven op een VOC-schip voor een matroos? Wat dacht een Germaan toen hij voor het eerst in een Romeinse stad kwam? Hoe leeft een kind in de favela’s in Rio de Janeiro? Verhalen schrijven stimuleert de fantasie en kinderen ontwikkelen hun woordenschat en taalgevoel.

De werkvorm verhaal schrijven is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatool Justpaste.it.


Niveau: *
Groep: 5-8
Vakgebieden: taal, zaakvakken
Wat heb je nodig: internetverbinding, computer.
Tijdsduur: afhankelijk van de lengte van de tekst


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Kinderen leren zich uitdrukken door middel van een verhaal, ze zoeken er plaatjes bij en delen hun verhaal met hun leerkracht of met ouders.

Leerdoelen nieuwe media

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:

  • Creëert eigen materiaal en deelt dit met anderen. Opereert makkelijk crossmediaal. (G1)
  • De kinderen leren informatie op internet te zoeken, selecteren en bewaren (G2).
  • De kinderen gebruiken zoekgereedschap om informatie te vinden, te beoordelen en te gebruiken (C1).
  • De kinderen leren (eigen) informatie en bronnen te presenteren m.b.v. een online programma (C2).
  • De kinderen benutten een mediatool om hun eigen boodschap te versterken en zijn kritisch op wat ze vinden. (S2)
uil-blauw

JustPaste.It is een online programma dat werkt als een teksteditor. Je kunt er direct teksten in typen (en opmaak en layout aanpassen en afbeeldingen toevoegen) om vervolgens te kunnen delen. De tekst wordt automatisch opgeslagen. Later kan de leerling die het geschreven heeft, de tekst wijzigen via een aparte link of door de link te openen op de pc waarop de oorspronkelijke tekst geschreven is (de tool onthoudt cookies).

Computervaardigheden

Leerkracht:

  • de leerkracht beschikt over basiscomputervaardigheden.

Leerling:

  • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
uil-blauw

De werkvorm in methoden

  • Een verhaal is een goede manier om informatie te verwerken en te presenteren.
  • aardrijkskunde & geschiedenis: leef je door middel van je verhaal in. Hoe leven kinderen in een andere tijd of op een andere plek op de wereld?
  • taal: een verhaal schrijven stimuleert de fantasie en zorgt ervoor dat kinderen hun woordenschat uitbreiden.
uil-blauw

Externe links

Online teksten schrijven en bewerken, zoals bij een samenvatting kan ook met toepassingen als Titanpad, Google docs, PiratePad, Telecomix Pad, Framapad, Mozilla Pad (MoPad), PrimaryPad, TypeWith.me, Sync.in, en iEtherPad.com. Digitale teksten kunnen natuurlijk ook in Word worden getypt.