Wanneer kinderen zelfstandig aan de slag gaan met de leerstof is er sprake van verwerking of oefenen.

Bij veel verwerkingsopdrachten is er sprake van het maken van een informatief eindproduct: een werkstuk, een poster, een mindmap, een tijdlijn, een verslag, etc. Voor al dit soort vormen bestaan er goede digitale varianten: mediatools om deze werkstukken met te maken, en ze vervolgens ook eenvoudig te kunnen delen. Kinderen werken hiermee aan de mediacompetenties C1 (Informatie vinden en verwerken), C2 (Content creëren) en C3 (Participeren in sociale netwerken).

Voor het oefenen van lesstof, bijv. rekenvaardigheden, woordenschat, begrippen en feiten, zijn er talloze mediatools als hulpmiddelen waarmee elk kind zelf oefenstof kan maken. Vervolgens kan daarmee eindeloos worden geoefend, bijv. op een tablet of smartphone. Kinderen werken hiermee aan de mediacompetenties G1 (Apparaten, software en toepassingen gebruiken), G2 (Oriënteren binnen mediaomgevingen) en S2 (Doelen realiseren met media).

Aandachtspunten bij het inzetten van mediatools voor verwerken en oefenen:

  • Zorg dat de kinderen het medium goed kunnen bedienen en of de apparatuur naar behoren werkt. Geef ze de ruimte om te experimenteren.
  • Geef een duidelijke opdracht en deadline. En geef aan hoeveel tijd je verwacht dat ze eraan besteden.
  • Maak vooraf duidelijk waar het eindresultaat op beoordeeld zal worden.
  • Laat de kinderen vooraf een plan en een taakverdeling (bij groepswerk) maken. Bespreek dit plan vooraf met ze om te beoordelen of het haalbaar is in de tijd.
  • Geef aan hoe en wanneer de kinderen assistentie mogen vragen tijdens het proces.
  • Houd rekening met voldoende computertijd, juist voor die kinderen die thuis geen computer ter beschikking hebben.

Geschikte mediatools voor oefenen en verwerken van leerstof zijn o.a.:

 

>Terug naar overzicht Basisonderwijs