uil-blauw

Verzamelingen maken komt veel voor in de dagelijkse lespraktijk: zoek beelden die gaan over de bankencrisis van 2008 , zoek uit wie er allemaal bij de koninklijke familie hoort, verzamel voorbeelden van kunst die jou aanspreekt…

Pinterest is een digitale vervanging voor het prikbord, fotomuur, verzameling en nog veel meer. Op Pinterest kun je beeld-en videomateriaal bundelen, bewaren en delen met anderen. Pinterest is zo’n groot succes omdat het de verzamelwoede van de mens tegemoet komt, zonder dat kasten en wanden uitpuilen.

Op Pinterest kunnen leerlingen kunnen zelf verzamelingen aanleggen rond thema’s, ze kunnen materiaal verzamelen voor werkstukken en presentaties of zich verdiepen in de lesstof, door een visueel bord te maken. Ook voor docenten kan Pinterest een middel zijn om de lesstof te ondersteunen met visueel materiaal, eenvoudig gebundeld op zelfgekozen thema’s.

Deze werkvorm is door OntdekMedia uitgewerkt met de mediatoolPinterest‘.


Niveau: **
Leerjaar: onder- en bovenbouw
Vakgebied: alle
Wat heb je nodig: computers, internetverbinding, één of meerdere mailadressen, één of meerdere accounts
Tijdsduur: 20 minuten om Pinterest te introduceren en om borden te leren maken. Daarna kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag op willekeurige momenten van de les.


Leerdoelen

Inhoudelijke leerdoelen

Een verzameling aanleggen kan gekoppeld worden aan vele didactische leerdoelen, afhankelijk van het vakgebied waar de leerlingen mee aan de slag gaan.
Het is geschikt als startopdracht om de voorkennis te bepalen of alvast uit te breiden.
Als verwerkingsopdracht om kennis uit te breiden, verbanden te leggen of informatie te ordenen.
Als evaluatieopdracht om de opgedane kennis te bundelen of te presenteren.

Werken aan mediacompetenties

Een verzameling maken met behulp van beeld-en videomateriaal dat alleen op internet te vinden is, en daar zelf informatie bij te plaatsen.
Constructief en gericht zoeken op internet en beoordelen of het gezochte materiaal aan de voorwaarden voldoet.
Resultaten delen via sociale media en likes verzamelen.

Leerdoelen mediawijsheid

Door het gebruiken van deze werkvorm en deze mediatool werk je aan de volgende doelen:
De leerlingen leren zich te oriënteren binnen mediaomgevingen (G2).
De leerlingen leren (eigen) informatie te presenteren m.b.v. een online programma (G1, C2, S2 ).
De leerlingen leren hun resultaten te delen via (sociale) media (C3, S2).

uil-blauw

Met mediatool Pinterest kun je eenvoudig en gratis verzamelingen van beeld-en videomateriaal aanleggen. Het programma is in het Nederlands beschikbaar. De opbouw van de website is helder. Je meldt je eerst aan. Daarna kun je zelf borden aanmaken waarop je verzamelingen aanmaakt. Het is ook mogelijk om op borden van andere mensen te kijken. De zoekfunctie is effectief en geeft een ruim resultaat.
Je kunt verzamelingen met anderen delen of privé houden.

Computervaardigheden

Docent:

 • de docent beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de docent kan zo nodig een (groeps)account aanmaken en beheren.
 • de docent kan een profiel aanmaken
 • de docent kan eventueel beeldmateriaal uploaden of downloaden

Leerling:

 • de leerling beschikt over basiscomputervaardigheden.
 • de leerling kan zoeken op internet
 • de leerling kan eventueel beeldmateriaal uploaden of downloaden
uil-blauw

De werkvorm in methoden

Te gebruiken door de leerlingen:

 • Pinterest kan worden gebruikt als Flipping the classroom: Maak een bord over een bepaald thema en laat kinderen dit bord ter voorbereiding op de les bekijken en analyseren.
 • Pinterest kan worden ingezet om leerlingen een portfolio te laten maken van hun werk.
 • Pinterest kan worden gebruikt als huiswerk: Verzamel minimaal [x] plaatjes van [onderwerp].
 • Pinterest kan worden ingezet om kennis te verdiepen en te verrijken.

Te gebruiken door de docent:

 • Pinterest is geschikt om plaatjes te verzamelen bij een onderwerp dat op dat moment behandeld wordt.
 • Pinterest is geschikt om (door de leerlingen) zelfgemaakte foto’s te ordenen op een bord.
uil-blauw

Externe links

Er is inmiddels een grote groep docenten die vanaf het begin actief op Pinterest verzamelingen is gaan aanleggen. Er is een schat aan onderwijsideeën te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens op de Pinterestpagina’s van Social Media Wijs en ISK Nijmegen (Internationale Schakelklas). Je kunt ook zoeken met een hashtag op Pinterest, bijvoorbeeld #examen of #dyslexie

Frankwatching laat zien hoe je Pinterest in de klas kunt gebruiken.

Je kunt op je computer, tablet of smartphone ook een pin-app installeren, waardoor je het pinnen nog eenvoudiger maakt. Je hoeft dan geen url te kopiëren en te plakken. Als je op een bepaalde website bent, kun je meteen aangeven als je iets wilt pinnen door op de pin-button te klikken.