Ontdekmedia heeft voor elke jaargroep een voorbeeld van een mogelijke toets samengesteld. Deze toets is bedoeld om kinderen aan het eind van het schooljaar een keer voor te leggen om te beoordelen wat zij van verschillende media-aspecten weten. De toets is niet genormeerd en kan naar de eigen situatie aangepast worden.

De vragen in elke toets zijn verdeeld over de vier competentiegebieden voor Mediawijsheid:

  • Begrip van media
  • Gebruik van media
  • Communicatie met media
  • Strategie in mediagebruik

De toets kan individueel worden afgenomen (op papier), maar bijvoorbeeld ook als quiz waarin de kinderen in groepjes de goede antwoorden moeten bedenken of opzoeken. Daarbij is ook een vorm van competitie mogelijk.

De toetsen zijn te downloaden als Word-bestand.

Voorbeeldtoets groep 5

Voorbeeldtoets groep 6

Voorbeeldtoets groep 7

Voorbeeldtoets groep 8