Audiovisuele media zijn prima inzetbaar bij veel instructiemomenten. Tijdens de les, maar ook daarbuiten kunnen leerlingen handig gebruik maken van instructiemateriaal dat is opgenomen op video of in een presentatie. Bijvoorbeeld om nog een keer extra instructie te krijgen als je je huiswerk aan het maken bent. Ontdekmedia verzamelde per vak een aantal interessante voorbeelden van Youtube-docenten. Ter inspiratie voor de docent, of om door te geven aan de leerlingen.

Heb je tips? meld het ons via Contact.

Nederlands: Arnoud Kuijpers, leraar van het jaar 2015, heeft een eigen YouTube kanaal met leuke filmpjes over de Nederlandse taal. https://www.youtube.com/user/MrArnoud18/feed.

Wiskunde: Hester Vogels legt examenstof Wiskunde A en B voor 4 en 5 havo uit in heldere en overzichtelijke prezi’s. Rekenbasisvaardigheden, zoals breuken en procenten zijn ook geschikt voor lagere niveaus of als uitleg bij de voorbereiding op de rekentoets. http://wiskunjeleren.nl/.

Aardrijkskunde: Natasja Kok heeft verschillende filmpjes gemaakt waarmee leerlingen zich op het havo- en vwo-eindexamen aardrijkskunde kunnen voorbereiden. www.jufkok.nl.

Scheikunde: Sieger Kooij biedt alle scheikundelesstof voor havo en vwo aan in overzichtelijke filmpjes. Leerlingen kunnen zich op zijn YouTube kanaal abonneren. https://www.youtube.com/user/scheikundelessen/videos.

Natuurkunde: Op het YouTube kanaal van Tim van Waardenburg staan uitlegfilmpjes voor de vakken natuur- en scheikunde. Geschikt voor zowel het vmbo als voor havo en vwo. https://www.youtube.com/user/timvanwaardenburg.

Biologie: Michiel Kroon biedt op zijn YouTube kanaal www.youtube.com/user/MrCrownful een reeks filmpjes en uitleg van biologie voor de bovenbouw van de havo en het vwo.

Latijn en Grieks: Wie de vertaling van een Griekse of Latijnse tekst nodig heeft, heeft ongetwijfeld zijn weg al gevonden naar www.latijnengrieks.nl.

Op https://nl.wikibooks.org/wiki/Latijn staat een cursus Latijn online. Een scholierenversie hiervan is in de maak. Of check http://ansula.weebly.com/ met oefeningen, filmpjes en presentaties.

M&O en Economie: Christiaan van Os biedt op www.osacademie.nl uitlegfilmpjes aan voor de vakken economie en management & organisatie. De filmpjes zijn gericht op het examenprogramma van havo en vwo, maar (delen) kunnen ook heel goed worden gebruikt voor leerlingen op het vmbo. Op het forum van de site kunnen de leerlingen gratis vragen stellen. Ook docenten kunnen hier hun ervaringen delen.

Frank Bosma van de Economie Academie biedt ook uitleg aan over onderdelen van het vak economie. Zijn kanaal heet www.youtube.com/user/FrankEconomie.

Duits: Martin Ringenaldus biedt op de site www.bijlesduits.org uitleg én oefeningen op de deelgebieden grammatica, kijken/luisteren en lezen. Geschikt voor vmbo, havo en vwo.

 

Vraag een ander om het antwoord

En weten de leerlingen het helemaal niet meer? Lukt het niet om efficiënt op Google te zoeken, of moet de leerling zich door tienduizenden zoekresultaten heen worstelen? Dan kunnen zij altijd nog terecht op www.startpagina.nl/v/.